Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 27.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dotacja - zmiana sposobu ogrzewania

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE - DOTACJĘ DO ZMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA (WYMIANĘ KOTŁA) W 2017 i 2018 ROKU


Informacja dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do wymiany pieców.

Zapraszamy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do programu polegającego na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” o zgłaszanie się do tut. Urzędu do pokoju 501 w godz. od 8:00 do 15:00, najpóźniej do środy tj. 28 lutego br., w celu podpisania umów.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja - kserokopia właściwej księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntowi budynków nie starszy niż 3 miesiące przed datą zawarcia umowy lub akt notarialny nabycia własności nieruchomości,
  • zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie inwestycji objętej umową oraz zgodę wypłaty całości dofinansowania na rzecz Inwestora,
  • oświadczenie o numerze konta, na które zostanie wypłacona dotacja,
  • pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych czynności związanych ze zmianą ogrzewania w lokalu (jeżeli dotyczy).            

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości do Programu PONE dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie gminy miejskiej Bolesławiec w 2017 roku.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

od 28 czerwca 2017 - 31 sierpnia 2017 r. – termin naboru wniosków (wniosek należy złożyć niezwłocznie, ponieważ o przyznaniu dotacji decydować będzie data złożenia wniosku - kolejność wpływu na dziennik podawczy),


Na liście podstawowej do dofinansowania zostali umieszczeni Inwestorzy, którzy do dnia 31 sierpnia 2017 roku, włącznie, złożyli do Urzędu deklaracje udziału w Programie.

Do udziału w Programie mogą przystąpić także Inwestorzy, którzy złożą wnioski do Prezydenta o udział w Programie na podstawie ogłoszenia o naborze dodatkowym.

Prezydent może ogłosić dodatkowy nabór do udziału w Programie i utworzyć listę rezerwową po podpisaniu umów z Inwestorami z listy podstawowej, gdy uzna to za niezbędna dla właściwej realizacji Programu.

Lista rezerwowa utworzona zostanie wg kolejności złożonych wniosków.


DEKLARACJE

(DRUK DO POBRANIA)

należy składać na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec - Rynek 41, biuro obsługi interesanta, stanowisko nr 1 oraz biurowcu Urzędu Miasta Bolesławiec - Plac Piłsudskiego 1, biuro obsługi interesanta, okienko nr 1.


INFORMACJE O PROGRAMIE

(DO POBRANIA)

- Wzór pełnomocnictwa dla współwłaściciela nieruchomości (pdf),

- Oświadczenie o numerze konta, na które zostanie wypłacona dotacja (pdf),

- Zgoda współwłaściciela nieruchomości  na wykonanie inwestycji objętej umową oraz wypłatę całości dofinansowania na rzecz Inwestora (pdf),

- Wykaz dokumentów do rozliczenia dotacji,

- Zaświadczenie o demontażu starego źródła ciepła.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


PRZYDATNE DOKUMENTY:

Dokumenty aktualne:

UCHWAŁA Nr XLIII/446/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

********************************************

Dokumenty obowiązujące do 29.12.2017 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

********************************************

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.06.2017 r., Nr XXXVIII/384/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

UCHWAŁA NR XL/401/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

LOGO

Wytworzył:
Robert Rzepnicki
(2017-06-23)
Udostępnił:
Robert Rzepnicki
(2017-06-23 09:04:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Rzepnicki
(2018-02-21 14:43:34)
 
 
ilość odwiedzin: 3979236

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X