☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 24.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 01 Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 01   Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Wersja z dnia 2 stycznia 2019 r.


 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej zawierający: wnioskodawcę, lokalizację zjazdu, specyfikę zjazdu tj. indywidualny czy publiczny

Załączniki do wniosku:

1)         plan sytuacyjny – aktualna mapa do celów projektowych lub opiniodawczych

z zaznaczoną lokalizacją zjazdu;

2)         kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

3)         jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnictwo + dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;

4)         jeżeli uzgodnienie dotyczy zjazdu publicznego – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Druk wniosku można pobrać:

- w Biurze Obsługi Interesanta;

- w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Referat Infrastruktury Miejskiej

i Ochrony Środowiska (Biurowiec V piętro, pokój nr 506);

- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl      Druk KU-ZI 01

 

 1. OPŁATY

Za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu publicznego - 82 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec

nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

(część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.)

 

Zwolnienia: Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.).

 

Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł  na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

(część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -  tekst jednolity:
Dz. U. 2018 r. poz. 1044, ze zm.).

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie uzgodnienia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 

 1. USŁUGI REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich,

Biurowiec - Pl. Piłsudskiego 1, V piętro, pok. nr 506,

tel. 75 645 65 07.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec
i składa w Biurach Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec - Rynek 41 (Ratusz) lub Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec).

 

 1. UWAGI:
 • Wniosek należy złożyć również w przypadku przebudowy istniejącego zjazdu;
 • Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt
  z wnioskodawcą, może skrócić termin załatwienia sprawy;
 • W przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli;
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 506, tel. 75-645-65-07.

 

Podstawa prawna:

Art. 29 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z  2017 r.  poz. 2222, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2019-01-02)
Udostępnił:
Dariusz Rutyna
(2017-06-27 12:33:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rychert
(2019-01-08 13:36:21)
 
 
ilość odwiedzin: 4549389

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X