☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Środa 20.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 53 wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, który zakończył wykonywanie działalności gospo

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

KU-SO 53

Wersja z dnia 1lutego 2017 r.

Wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy  z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta  Miasta Bolesławiec, który zakończył wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  2. Do wglądu:
  • dokument tożsamości;

3. Druk wniosku można otrzymać:

  • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter, tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
  • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.eu

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec

 PKO BP S.A. O/Bolesławiec  Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po wniesieniu wymaganej opłaty skarbowej.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

  1. Odbiór duplikatu decyzji o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:

                - osobiście przez wnioskodawcę,

                - za pośrednictwem poczty.

                 O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Podstawa prawna: Art. 66 ust.3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97).

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-02-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 14:18:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 14:30:57)
 
 
ilość odwiedzin: 4543218

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X