Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 51 Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

KU-SO 51

Wersja z dnia 1 lutego 2017 r.

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej (rodzaj wniosku: wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG)
 2. Do wglądu:
 • dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

3.    Formularz CEIDG-1 można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter, tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26)
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich,  Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.eu

II. OPŁATY

Wolne od opłaty na podstawie art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz.  1829 ze zm.).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (CEIDG-1) może być składany za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG,  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Rozwoju. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

        Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG

 • opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, lub
 • podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

W przypadku niemożności podpisania formularza CEIDG-1 elektronicznie istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w ciągu 7 dni w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713.

 1. Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG może być również złożony osobiście w formie papierowej na formularzu CEIDG-1 w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub wysłany listem poleconym.

Wniosek papierowy składany osobiście powinien być podpisany w obecności pracownika urzędu, a na wniosku przesłanym, własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza.

 Wniosek CEIDG-1 wypełnia się zgodnie z instrukcją.

Rozpatrzenie wniosku polegające na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG następuje nie później niż następnego dnia roboczego od jego wpływu (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1829 ze zm.).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od czynności organu gminy polegających na przekształceniu przyjętego wniosku CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec w godzinach pracy urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Wykreślenie wpisu z CEIDG można pobrać poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców umieszczoną na stronie internetowej www.firma.gov.pl
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów,  wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub skorygowania uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (art. 30, ust. 1 pkt 2 ustawy o s.dz.g.)

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art.34 ust. 2 pkt 2. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-02-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2018-10-23 11:29:14)
 
 
ilość odwiedzin: 4361278

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X