☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 29 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

KU-FB 29 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 21 zł za wydane zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza

 

III. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia podania.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 26

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

VI. UWAGI:

O wydanie zaświadczenia może zwrócić się podatnik, spadkobierca lub nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Podstawa prawna:

- art. 306e, art. 306f i art. 306g stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.                                                                             

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-28 10:39:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 11:26:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522