☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 31 Opłata od posiadania psa

KU-FB 31 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Opłata od posiadania psa

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Nie wymaga się wypełniania formularzy.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku braku wpłaty w terminie wynikającym z uchwały, wszczyna się postępowanie w wyniku, którego w ciągu miesiąca Prezydent Miasta wydaje decyzję o określeniu wysokości opłaty od posiadania psów.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 55, 645 64 34, 645 64 27

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji Prezydenta Miasta Bolesławiec służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

Opłata od posiadania psów dla osób fizycznych posiadających psy na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Bolesławiec wynoszą:

1. 30 zł od psa trwale oznakowanego poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,

2. 118 zł od psa bez trwałego oznakowania.

Opłata od posiadania psów, płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca każdego roku lub w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba weszła w posiadanie psa a wygasa z końcem roku, w którym nastąpiła jego utrata.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku, wysokość opłaty za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Opłata od posiadania psów, płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca każdego roku podatkowego na konto bankowe:

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.

98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXIX/300/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/183/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-28 10:53:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-10-12 15:02:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522