☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 23.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 15 Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na wniosek użytkownika wieczystego.

KU-MiG 15

Wersja z dnia  25 maja 2018 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej 

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

na wniosek użytkownika wieczystego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek strony o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
  2. Operat szacunkowy (wycena na podstawie cen rynkowych funkcjonujących w wolnym obrocie między osobami fizycznymi i prawnymi) wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie użytkownika wieczystego (oryginał).
  3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia). 

II. OPŁATY:

- nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania. Pisemne poinformowanie użytkownika wieczystego o dokonaniu lub odmowie dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.   

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Gmina Miejska Bolesławiec – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,

Pl. Marszałka Piłsudskiego nr 1, I piętro, pok. 108,

Telefon: 75 645 65 15,

e-mail: d.kudra@um.boleslawiec.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W razie odmowy Gminy o obniżenie opłaty, użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia doręczenia odmowy aktualizacji opłaty rocznej skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. 

VI. UWAGI:

Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji opłaty. Ciężary dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywają na użytkowniku wieczystym. Aktualizacji opłaty dokonuje się nie częściej niż raz na 3 lata. Wartość gruntu określa rzeczoznawca majątkowy zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Użytkownik wieczysty musi doręczyć wezwanie żądania aktualizacji opłaty rocznej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej. Użytkownik wieczysty zostanie pisemnie poinformowany o dokonaniu lub odmowie dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.  

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej:”RODO”).

 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2018-05-25)
Udostępnił:
Jolanta Sopko
(2017-06-29 09:45:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Puk
(2018-06-18 12:41:00)
 
 
ilość odwiedzin: 4661079

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X