☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 43 Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

KU-SO 43 Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

KU-SO 43 Wersja z dnia 22.06.2018 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo”,
 2. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
 3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 38 zł. Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobom, których akty urodzeń, małżeństw, zgonów współmałżonków znajdują się w USC Bolesławiec oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie. Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC, zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 756456530

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bolesławcu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę do dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo  otrzymują obywatele polscy, którzy związek małżeński zamierzają zawrzeć poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik USC.
 2. Obywatele polscy przebywający za granicą, o wydanie zaświadczenia ubiegają się u polskiego konsula
 3. Zaświadczenie, stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, ważne jest przez okres 6 miesięcy.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.z 2016 poz.2064 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2017 poz. 682 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2018-06-22)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-01 14:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2018-06-26 12:10:20)
 
 
ilość odwiedzin: 4376591

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X