☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 45 Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

KU-SO 45 Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

KU-SO 45 Wersja z dnia 05.07.2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - 38 zł

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego – 17 zł

 Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której odpowiednio akt urodzenia/ akt małżeństwa/ akt zgonu współmałżonka znajduje się w USC Bolesławiec oraz dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego wydawane jest niezwłocznie. Zaświadczenie dla osób, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych USC, wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 30

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika USC.
 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się osobie, której stan cywilny jest potwierdzany.
 3. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
 4. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem o stanie cywilnym lub po jego wydaniu. Wniosek o jego wydanie składa na piśmie osoba, której zaświadczenie dotyczy. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.z 2018 r. poz.2224 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.,
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000),
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012,
 6. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz.860).

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-07-05)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-02 11:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2019-07-05 08:49:40)
 
 
ilość odwiedzin: 5504680

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X