☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 21 Wpisanie i skreślenie z rejestru wyborców w cz. B obejmującej obywateli Unii Europejskiej

KU-SO 21 Wpisanie i skreślenie z rejestru wyborców w cz. B – obejmującej obywateli Unii Europejskiej

KU-SO 21 Wersja z dnia 15.07.2013

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

(Niżej wymienione dokumenty  jeżeli nie są sporządzone w języku polskim są składane wraz z  tłumaczeniem)

A. Wpisanie do rejestru wyborców

 B. Skreślenie z  rejestru wyborców

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 075 645-65-25, 075 645 65-26)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich ( wieżowiec – II piętro, pok. 204 tel. 75 645 6542)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Natychmiast.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.204 ( II piętro-wieżowiec) tel. 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na wpisanie do rejestru wyborców służy reklamacja.

VI. UWAGI:

 1. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie  Bolesławca i uprawnionych  do korzystania z praw wyborczych  w Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie w wyborach:
 • do Parlamentu Europejskiego,
 • rady gminy,
 • wójta  w danej gminie.
 1.  Wyborcy  wpisywani są do rejestru wyborców na swój własny  wniosek złożony w urzędzie najpóźniej w trzydziestym dniu  przed dniem wyborów.
 2. Do rejestru wyborców może być wpisana osoba, która:
 • najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wyborcę wpisanego do części B rejestru wyborców skreśla się z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

Podstawa prawna:

 1. Art.10 i Rozdział 4 – Rejestr  wyborców   ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami). 
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U .Nr 158 ,poz.941 ).

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2013-07-15)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 12:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2017-08-14 12:27:17)
 
 
ilość odwiedzin: 4368834

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X