☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 23 Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

KU-SO 23 Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

KU-SO 23 Wersja z dnia 10.05.2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wypełniony i podpisany wniosek „Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze  wyborców" (KU-SO 23/01),   lub ustne zgłoszenie do protokołu.  
  2. do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy (ze zdjęciem).

Druk  ( KU-SO 23/01)  można otrzymać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
  •  Wydziale Spraw Obywatelskich ( wieżowiec – II piętro, pok. 205 tel. 75 6456452)
  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja do  3 dni – odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.205 ( II piętro-wieżowiec) tel.6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców przysługuje osobie wnoszącej reklamację lub osobie skreślonej z rejestru, prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego  w Bolesławcu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Prezydent Miasta Bolesławiec przekazuje niezwłocznie skargę sądowi .Prezydent Miasta może niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

VI. UWAGI:

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze, a w szczególności  w sprawach: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy  (Dz.U. z 2019 r., poz. 684  ze zmianami). 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-05-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 12:35:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2019-05-14 12:00:30)
 
 
ilość odwiedzin: 5374267

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X