☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Piątek 14.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 24 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców cz. A/B

KU-SO 24 Wniosek o wpisanie do spisu  wyborców  cz. A/B

KU-SO 24 Wersja z dnia 10.04.2015 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany:

-  "Wniosek o wpisanie do spisu wyborców – w części A/B” 

-   "Wniosek o wpisanie do spisu wyborców – w części A”  

     (wyborca przebywający na terenie miasta w jednostkach skoszarowanych),

 • do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego  (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich ( wieżowiec – II piętro, pok. 204 tel. 75 6456542)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.204 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na nieprawidłowości w spisie wyborców służy reklamacja.

VI. UWAGI:

 1. Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców, sporządzonego przez urząd najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów na   podstawie  rejestru wyborców.
 2. Można być ujętym tylko w jednym spisie wyborców.
 3. Spis składa się z części :
 • A,  która obejmuje obywateli polskich zameldowanych na pobyt stały w Bolesławcu lub dopisanych na własny wniosek do rejestru wyborców miasta Bolesławiec  i sporządzana jest dla wszystkich wyborów,
 • B,  która obejmuje obywateli UE niebędących obywatelami polskimi, wpisanych do rejestru  wyborców i sporządzana jest jedynie dla wyborów  do Parlamentu Europejskiego w RP , rad gmin i Prezydenta Miasta
 1. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta właściwym ze względu na:
 • stałe miejsce zamieszkania,
 • miejsce pobytu czasowego,
 • miejsce przebywania wyborcy nigdzie niezamieszkałego.

Nie dotyczy to wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów Prezydenta Miasta oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP.

 1. Żołnierze i inni funkcjonariusze pełniący służbę w systemie skoszarowanym na terenie Bolesławca mogą złożyć wniosek między 21 a 14 przed dniem wyborów. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  oraz wyborów Prezydenta Miasta  wniosek mogą złożyć jedynie wyborcy na stałe zameldowani na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub Bolesławca przy wyborze Prezydenta Miasta.
 2. Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu musi być podpisany osobiście przez wyborcę ii doręczony w oryginale. Może być przekazany osobiście, pocztą lub za pośrednictwem innej osoby (pełnomocnictwo nie jest wymagane). Dopuszczalne jest także przekazanie wniosku za pośrednictwem ePUAP przy użyciu zaufanego profilu lub w innej formie elektronicznej , jeżeli zostanie podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
 3. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu  w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania, gdyż nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Można jednak wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 5 -  Spis wyborców  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami). 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców  (Dz. U. z 2015 r., poz.5 ).

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2015-04-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 12:43:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:08:51)
 
 
ilość odwiedzin: 4368232

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X