☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 26 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców

KU-SO 26 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości  w spisie wyborców

KU-SO 26 Wersja z dnia 10.05.2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk  ( KU-SO 26/01)  można otrzymać w:

  •  Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego  (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
  •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205 tel. 75 6456542)
  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja do  2 dni – obiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.205 (II piętro-wieżowiec) tel.75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec do Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

VI. UWAGI:

  1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Bolesławiec reklamację  w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie:
  • pominięcia wyborcy w spisie wyborców,
  • wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców,
  • ujęciu w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

       2. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

  3. Prezydent obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

       4. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-05-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 13:13:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2019-05-14 13:05:45)
 
 
ilość odwiedzin: 5374515

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X