☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 27 Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

KU-SO 27 Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

KU-SO 27 Wersja z dnia 10.04.2015 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 Można go złożyć :

- na piśmie na adres : Urząd Miasta Bolesławiec

                                   Wydział Spraw Obywatelskich

                                   Plac Marszałka Piłsudskiego 1

                                   59-700 Bolesławiec 

- lub złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. 204

      - telefaksem  na numer: 75 6456543 lub 75 64565402,

      - elektronicznie na adres e-mail : gil-zawada@um.boleslawiec.pl; rymut@um.boleslawiec.pl mzr@um.boleslawiec.pl                      

 • do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy.

Druk można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1  (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 204, tel. 75 6456542)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do siedmiu dni - odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.204  (II piętro-wieżowiec) tel. 75  6456542

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie ( art.219 K.p.a)

VI. UWAGI:

 1. Wyborca (ujęty w spisie wyborców dla miasta Bolesławiec), który zamierza zmienić  miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie  do głosowania  w miejscu pobytu w dniu wyborów:

  a) Wyborca – obywatel RP w przypadku wyborów do:

- Parlamentu Europejskiego,

- Sejmu RP,

- Senatu RP (w wyborach uzupełniających do Senatu tylko wyborcy stale zamieszkali  na obszarze danego okręgu wyborczego),

       - Prezydenta RP,

b) Wyborca - obywatel pozostałych krajów Unii Europejskiej  jedynie w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 1. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
 2. Zaświadczenia wydaje się od dnia ogłoszenia wyborów do chwili przekazania spisów wyborców przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej .
 3. Wyborcę, który otrzymał zaświadczenie nie umieszcza się w spisie (lub skreśla).
 4. Zaświadczenie upoważnia do głosowania w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju  ii za granicą.
 5. W przypadku wyborów, w których może nastąpić ponowne głosowanie wyborca otrzymuje 2 zaświadczenia z dwoma datami głosowania.
 6. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania (ujęty w spisie wyborców dla miasta Bolesławiec), a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dotyczy to również wyborców, którzy opuszczają bolesławieckie szpitale i DPS po pierwszej turze głosowania.

UWAGA!!!

Utrata zaświadczenie, niezależnie od przyczyny, uniemożliwia otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna

 1.  art.32   ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami). 
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. r. w sprawie spisu wyborców  (Dz. U. z 2015 r., poz.5).
 3. art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013t. poz. 267 ze zm.).

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2015-04-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 13:21:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:09:14)
 
 
ilość odwiedzin: 4370406

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X