Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 21.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 04 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

 

                                                 KU-SP 04

                                                        Wersja z dnia 14.09.2017r.

                                                       Urząd Miasta Bolesławiec

                                                           Wydział Społeczny

    Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

 

I.  WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Informacja o zmianie danych w Rejestrze (załącznik KU-SP 04 01).

2. Do wglądu: dowód osobisty osoby składającej wniosek o dokonanie zmian.

3. Wniosek można otrzymać:

- w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter, tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26)

- w Wydziale Społecznym, wieżowiec, pokój 308,

- w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.um.boleslawiec.bip-gov.pl .

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny, wieżowiec pokój 308, tel. 75 645 65 21.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie).

Na podstawie art. 107 k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

1. Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

- osobiście przez wnioskodawcę,

- za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

 

Podstawa prawna:

Art.35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 935).

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
(2017-09-14)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 09:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 09:52:35)
 
 
ilość odwiedzin: 4025483

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X