Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 24.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 05 Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

                                                   KU-SP 05

                                         Wersja z dnia 14.09.2017r.

                                         Urząd Miasta Bolesławiec

                                              Wydział Społeczny

           Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. W celu wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy złożyć wypełniony wniosek (załącznik KU-SP 05 01);

2. Do wglądu: dowód osobisty osoby składającej wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków  i klubów dziecięcych.

3.  Wniosek można otrzymać:

-  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter,tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26),

- w Wydziale Społecznym, wieżowiec, pokój 308,

- w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.um.boleslawiec.bip-gov.pl .

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie. Wydanie decyzji administracyjnej.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny, wieżowiec pokój 308, tel. 75 645 65 21.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie).

Na podstawie art. 107 k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

1. Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

- osobiście przez wnioskodawcę,

- za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

 

Podstawa prawna:

Art.32 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 935) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Kornel Filipowicz
(2017-09-14)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 09:54:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zienkiewicz
(2017-09-25 10:03:59)
 
 
ilość odwiedzin: 4031526

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X