☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 27.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Bolesławiec w 2018 r.

Zakończenie zadania w 2018 r.


Zakończenie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest  z  terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec”. W wyniku naboru wniosków w ramach: Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przeprowadzanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, miasto Bolesławiec otrzymało dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Miejskiej  Bolesławiec.

Zadanie miało na celu likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wnioski w tej sprawie składali mieszkańcy miasta Bolesławiec, w tym właściciele i użytkownicy nieruchomości,  a także użytkownicy działek ogrodowych znajdujących się w obrębie  Rodzinnych Ogrodów Działkowych,  u których zdiagnozowano azbest lub wyroby zawierające azbest w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji.

Prace obejmowały odbiór, demontaż płyt cementowo-azbestowych wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych. Całkowity koszt zadania wyniósł 47 466,65 zł, w tym kwota 40 343,60 stanowi dotację w wysokości do 84,99 % przyznanych  ze środków finansowych przeznaczony na realizacje gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pozostała kwota w wysokości 7 120,05 zł stanowiła wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec. W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ilości: 89,03 Mg (tony).           

 Realizowane wspólnie z :    http://wfosigw.wroclaw.pl/     i       https://bolesławiec.pl/miasto/  .


W związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na realizację zadania związanego  z „Usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Bolesławiec w 2018 r.”, zwanym dalej „Programem”, prosimy o potwierdzenie czy nadal są Państwo zainteresowani usunięciem wyrobów azbestowych?

Osoby, które złożyły "Deklaracje" proszone są o potwierdzenia uczestnictwa ww. Programie. Prosimy o przybycie do siedziby Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, (biurowiec-5 piętro, pok. 505).

Przystąpienie do ww. Programu będzie wiązało się z koniecznością złożenia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, garaży czy innych budynków trwale związanych z gruntem) oraz zgłoszeń w przypadku „altan” na  Rodzinnych Ogrodach Działkowych lub zmagazynowanego wyrobu azbestowego. Do dokumentów potrzebne będą wydrukowane zdjęcia przedstawiające azbest (dwa ujęcia) oraz dokumenty potwierdzające własność lub dzierżawę (dotyczy ogródków działkowych).

Wszystkie dokumenty dostępne określone są w Zarządzeniu Nr 151/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2018 r.

WNIOSEK wzór - zał. 1

WNIOSEK - załącznik nr 1 .doc

załączniki od nr 2 do 8 - wzory (Załączniki od nr 2 do 8 ? wyplenione wzory.pdf)

Załączniki od nr 2 do 8 .doc

 

Prosimy zgłosić się do Urzędu Miasta Bolesławiec w celu wypełnienia  niezbędnych wniosków i oświadczeń, najlepiej do 8 czerwca 2018 r.

 

* Osoby zainteresowane, które nie złożyły Deklaracji, proszone są o kontakt z Urzędem Miasta Bolesławiec.

 

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

LOGO

Wytworzył:
Małgorzata Rychert
(2018-05-11)
Udostępnił:
Małgorzata Rychert
(2018-05-24 14:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rychert
(2019-01-08 13:19:57)
 
 
ilość odwiedzin: 4731736

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X