☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 05 Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

KU-SP 05

Wersja z dnia 08.05.2020 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonuje się elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie. Wydanie decyzji administracyjnej.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny, wieżowiec pokój 308, tel. 75 645 65 21.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie).

Na podstawie art. 107 k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

1. Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

  •  osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca

2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

Podstawa prawna:

Art.32 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2020-05-08)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2019-09-27 08:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Haniszewska
(2020-05-11 09:30:03)
 
 
ilość odwiedzin: 5367632

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X