☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BOLESŁAWIEC DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

(zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2019 r.  poz. 2010 ze zm.)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dane adresowe punktu:

adres:

59-700 Bolesławiec

ul. St. Staszica 6

tel./fax:

75 / 734 62 71 wew. 34

godz. pracy:

pon. - sob. w godz. 8.00-19.00

e-mail:

mzgk@mzgk.com.pl

 

RODZAJ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW W PSZOK

Lp.

Rodzaje odpadów komunalnych

-

Odpady segregowane – w każdej ilości, tj.:

a

szkło

b

papier

c

metale

d

tworzywa sztuczne

e

opakowania wielomateriałowe

f

odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone

g

odpady budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych;

h

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

i

meble i inne odpady wielkogabarytowe

j

zużyte opony

k

zużyte baterie i akumulatory

l

tekstylia i odzież

ł

przeterminowane leki i chemikalia

m

problematyczne odpady komunalne (m.in. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje)

 

 

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
Udostępnił:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06 12:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06 13:00:22)
 
 
ilość odwiedzin: 5493181

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X