Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informacja dla mieszkańców miasta Bolesławiec dotycząca punktu selektywnej zbiórki odpadami komunalnymi

(zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)


 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Dane adresowe punktu:

adres:

59-700 Bolesławiec

ul. St. Staszica 6

tel./fax:

75 / 734 62 71 wew. 34

godz. pracy:

pon. - piątek w godz. 8:00-18:00

sobota w godz. 8:00 - 16:00

e-mail:

mzgk@mzgk.com.pl

 

 

Rodzaj przyjmowanych odpadów w Pszok

Lp.

Rodzaje odpadów komunalnych

-

Odpady segregowane – w każdej ilości, tj.:

a

szkło

b

papier

c

metale

d

tworzywa sztuczne

e

opakowania wielomateriałowe

f

bioodpady

g

odpady budowlane i rozbiórkowe

h

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

i

meble i inne odpady wielkogabarytowe

j

zużyte opony

k

zużyte baterie i akumulatory

l

tekstylia i odzież

ł

przeterminowane leki i chemikalia

m

problematyczne odpady komunalne (m.in. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje)

 

 

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
(2020-09-09)
Udostępnił:
Michałeczko Sylwia
(2019-11-06 12:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Michałeczko Sylwia
(2021-04-13 13:53:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki