☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Osiągnięty przez miasto Bolesławiec poziom recyklingu

Informacja dla mieszkańców miasta Bolesławiec dotycząca osiągniętego przez gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziomy te dla roku 2020 wynoszą odpowiednio:

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 50%,

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 70%.

Gmina Miejska Bolesławiec, w roku 2020, osiągnęła wymagane poziomy, to jest:

  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 55%;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 92%.


 

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06)
Udostępnił:
Michałeczko Sylwia
(2019-11-06 13:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Michałeczko Sylwia
(2021-04-13 13:26:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960