☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 28.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Osiągnięty przez miasto Bolesławiec poziom recyklingu

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BOLESŁAWIEC DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE, WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA (zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U z 2019 r.  poz. 2010 ze zm.)

 

Każda gmina obowiązana jest osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;

a także do dnia 16 lipca 2020 r. ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

W odniesieniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), Gmina Miejska Bolesławiec osiągnęła wymagane poziomy:

  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 46%;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 54%.

 

 

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06)
Udostępnił:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06 13:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06 13:20:07)
 
 
ilość odwiedzin: 5117294

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X