☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Osiągnięty przez miasto Bolesławiec poziom recyklingu

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BOLESŁAWIEC DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE, WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA (zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U z 2019 r.  poz. 2010 ze zm.)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziomy te dla roku 2019 wynoszą odpowiednio:

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 40%,

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 60%.

Gmina Miejska Bolesławiec, w roku 2019, osiągnęła wymagane poziomy, to jest:

  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 48%;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 67%.

 

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06)
Udostępnił:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06 13:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Michałeczko
(2020-04-27 13:19:26)
 
 
ilość odwiedzin: 5431035

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X