Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 

Dane adresowe punktu:

adres:

ul. Jerzmanowska 6a, 54-519 Wrocław

tel.

71 / 349 90 71

e-mail:

bok@chemekosystem.pl

adres:

ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław

tel.

71 / 356 66 66

e-mail:

centrala@centrozlom.com.pl

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Gmina Miejska Bolesławiec zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
(2020-02-04)
Udostępnił:
Michałeczko Sylwia
(2020-02-04 13:10:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Michałeczko Sylwia
(2021-04-13 13:37:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki