Wydział Spraw Obywatelskich - Inspektor - Anna Kawka

Anna Kawka

pl. Piłsudskiego 1, p. 208

tel. +48 75 645 64 92, fax +48 75 645 64 97

e-mail: a.kawka@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tj. przyjmowanie wniosków o wpis lub zmianę  i przekształcenie go na postać elektroniczną. Realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym m.in. prowadzenie postępowań w sprawie wydania, zmiany lub odmowie wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu na terenie miasta w zakresie przewozu osób taksówką oraz postępowania związane z udzielaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na terenie miasta.

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2020-06-01)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2020-06-01 08:35:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-05-31 13:57:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki