Wydział Spraw Obywatelskich - Inspektor - Bogusława Piechota

Bogusława Piechota

pl. Piłsudskiego 1, p. 208

tel. +48 75 645 64 91, fax +48 75 645 64 97

e-mail: b.piechota@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tj. przyjmowanie wniosków o wpis lub zmianę  i przekształcenie go na postać elektroniczną. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. prowadzi postepowania związane z udzielaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta. Prowadzi  ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2020-06-01)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2020-06-01 08:38:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-05-31 13:57:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki