☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 29.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Koordynator ds. dostępności

Robert Sopiński

pl. Piłsudskiego 1, p. 402

tel. +48 75 645 65 33, fax +48 75 645 64 02

e-mail: kd@um.boleslawiec.pl

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Bolesławiec;
  2. Przygotowanie i koordynacja planu działania na rzecz poprawy w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Bolesławiec;
  3. Monitorowanie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Bolesławiec osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Dostosowanie, we współpracy z Wydziałem Organizacyjno - Administracyjnym, obiektów Urzędu Miasta Bolesławic do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Bolesławiec.

 

PLAN DZIAŁANIA

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), ustala się, „PLAN DZIAŁANIA” na lata 2020 – 2021 na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

ZADANIA WSPÓLNE
Lp. Zakres działania Realizujący działania Sposób realizacji Terminy Uwagi
1.

Umieszczenie na stronie internetowej UM deklaracji dostępności wg standardu WCAG 2.1 AA

    23 września 2020 r. Sprawdzanie dokonania corocznej aktualizacji
2.

Usprawnienie aplikacji mobilnych w UM Bolesławiec

    z dniem 23 czerwca 2021 r.  
3.

Możliwość uzyskiwania certyfikacji dostępności przez podmioty inne niż podmiot publiczny

Podmiot niepubliczny Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dniem  6 marca 2021 r. Certyfikat wydawany na okres czterech lat
4.

W umowach na realizację zadań publicznych  - określenie w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań

Wydział realizujący zawieranie umów Uwzględnienie uniwersalnego projektowania od 6 września 2021 r.  
5.

Prawo obywatela do poinformowania podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Obywatel lub przedstawiciel ustawowy Wniosek o zapewnienie dostępności od 6 września 2021 r. Niezwłoczne podjęcie działań korygujących nie później niż 14 dni od złożenia wniosku
6.

Prawo obywatela do wystąpienia z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu

Obywatel Wniosek o zapewnienie dostępności od 23 września 2020 r. Niezwłoczne, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku

 

ZADANIA WYDZIAŁOWE
Lp. Zakres działania Realizujący działania Sposób realizacji Terminy Uwagi

1. 

Przeprowadzenia analizy funkcjonalnej dostępności w UM Bolesławiec w zakresie:

  • architektonicznym,
  • cyfrowym,
  • informacyjno-komunikacyjnym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie

Koordynator

Analiza zapisów ustawy

Do 30.09.2020 r.

Wykonano

2.

Opracowanie szczegółowego planu działania

Koordynator

Administrator BiP

1. Opracowanie planu działania.

2. Umieszczenie na stronie BIP UM Bolesławiec

Do 16.10.2020 r.

DO 23.10.2020 r.

Wykonano

Wykonano

3.

 

Przekazanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych koordynatora do spraw dostępności w UM Bolesławiec

Referat Informatyki

Administrator BiP

Umieszczenie na stronie BIP UM Bolesławiec

 

Do 16.10.2020 r.

 

Wykonano

 

4.

Spotkanie osób – pracowników UM Bolesławiec odpowiedzialnych za dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Narada w sali konferencyjnej w biurowcu (sala nr 412)

Do końca października 2020r.

Wykonano

5.

Uzyskanie danych zbiorczych od osób wyznaczonych w sprawie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Osoby odpowiedzialne za dostępność

 

Sprawozdanie pisemne

 

Do końca grudnia 2020 r.

Wykonano

6.

Monitorowanie działalności Urzędu Miasta Bolesławiec w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Sporządzanie notatek służbowych

W sposób cykliczny – raz w kwartale

Wykonano

7.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Administrator BiP

1. Przekazanie raportu do zatwierdzenia.

2. Publikacja raportu na stronie BIP UM Bolesławiec

Do 31.03.2021 r.

Cyklicznie co 4 lata

8.

Aktualizacja deklaracji dostępności

Administrator BiP 

Kierownik Referatu Informatyki

Przekazanie raportu do zatwierdzenia.

 

Do 31.03.2021 r.

Cyklicznie co rok

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wytworzył:
Robert Sopiński
(2020-10-23)
Udostępnił:
Elżbieta Chojnacka
(2020-10-23 09:37:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2021-03-29 12:15:07)
 
 
liczba odwiedzin: 6549085

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X