☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja Prezydenta Miasta Bolesławiec

Informacja Prezydenta Miasta Bolesławiec o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bolesławiec wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, złożonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 


Informuję, że KRAS-DOM Sp. z o.o. Sp. komandytowa wnioskiem z dnia 13.04.2022 r. wystąpiła za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec do Rady Miasta Bolesławiec o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na "Budowie Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu" na nieruchomości nr 478, obręb: 0010 w Bolesławcu.

Informacja Prezydenta Miasta Bolesławiec


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej ul. Staroszkolnej w Bolesławcu

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 - Granice terenu objętego wnioskiem
Załącznik nr 2 - Określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Załącznik nr 3 - Analiza powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu
Załącznik nr 4 - Planowany sposób zagosp. terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projekt. obiektów budowlanych
Załącznik nr 5 - Wskazanie, w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik nr 6 - Wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gminy oraz nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowego
Załącznik nr 7 - Odległości wnioskowanej inwestycji od przystanku komunikacyjnego, szkoły podstawowej, przedszkola, urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu
- Warunki przyłączenia
Załącznik nr 8 - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o której mowa w art.6 (specustawy)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1-12 (specustawy)
Dokumenty dodatkowe:
Uprawnienia i przynależność do izby projektantów

Wytworzył:
KRAS-DOM Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2022-04-14 10:36:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2022-04-15 12:37:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522