☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZI-II.271.42.2022.DW

Identyfikator postępowania na miniportalu - 785acd6e-ed61-4b39-9a6d-8b1584f9da0c

Numer referencyjny postępowania: ZI-II.271.42.2022.DW

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bolesławiec, w ramach projektu p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego – II postępowanie

Dokumenty do pobrania - zip

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia nr 3 - Obliczenia - zip

Jednocześnie zamawiający informuje, iż przedłuży termin składania ofert i otwarcia ofert, przekazując ogłoszenie o sprostowaniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, które będzie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  Przedłużony termin składania ofert to dzień 25 sierpnia 2022 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 25 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00

Ogłoszenie o sprostowaniu - przesłane

Ogłoszenie o sprostowaniu - opubikowane

Zamawiający informuje, iż przedłuży termin składania ofert i otwarcia ofert, przekazując ogłoszenie o sprostowaniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, które będzie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przedłużony termin składania ofert to dzień 02 września 2022 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 02 września 2022 roku o godz. 11:00. tym samym termin związania ofertą, o którym mowa w SWZ, ulega przedłużeniu o odpowiednią ilość dni.

Ogłoszenie o sprostowaniu, z dnia 24.08.2022 rok - przesłane

Ogłoszenie o sprostowaniu - przesłane

Wyjaśnienie nr 4

Załącznik do Wyjaśnienia nr 4 - Skorygowane sytuacje oświetleniowe dla alternatywy 2, 4, 10, 39, 42, 43.

Zamawiający informuje, iż przedłuży termin składania ofert, otwarcia ofert i termin wiązania ofertą, przekazując ogłoszenie o sprostowaniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Przedłużony termin składania ofert to dzień 07 września 2022 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 07 września 2022 roku o godz. 11:00.

Ogłoszenie o sprostowaniu - przesłane

Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane

Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 13 191 775,39 zł brutto.

Informacja o ofertach, które zostały otwarte

 

 

Wytworzył:
II Zastępca Prezydenta Miasta
(2022-07-11)
Udostępnił:
Wawrzkiewicz Dariusz
(2022-07-13 12:46:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wawrzkiewicz Dariusz
(2022-09-07 11:55:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522