☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spis kart informacyjnych

1/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew – akacji z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy Al. Tysiąclecia 30
2/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 24
3/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 22
4/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech świerków z terenu nieruchomości przy ul.Obrońców Westerplatte 9
5/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny z terenu nieruchomości przy Marcinkowskiego 11
6/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 topoli z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny 60
7/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ze skarp Bobru
8/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Artleryjskiej
9/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 11
10/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie grochodrzewu z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby dz. nr 73
11/W/2007 Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie dwóch uszkodzonych klonów rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363
12/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 11
13/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie grochodrzewu z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby dz. nr 73
14/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 173/1 obręb XIV ul. Kosiby 37
15/W/2007 Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie dwóch jesionów i jednego klonu rosnących przy ulicy Modłowej w Bolesławcu-droga powiatowa nr  2272D
16W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  jednego jesionu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 297
17/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie uszkodzonych drzew: jednej topoli włoskiej i czterech robinii akacjowych –Al. 1000-lecia 30 w  Bolesławcu
18/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Artleryjskiej
19/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 9
20/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 24
21/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 22
22/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch uszkodzonych klonów rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363
23/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie uszkodzonych drzew: jednej topoli włoskiej i czterech robinii akacjowych –Al. 1000-lecia 30 w  Bolesławiecu 
24/D/2007 Decyzja w sprawie pozwolenia na usunięcie sosny z terenu nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 11
25/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch jesionów i jednego klonu rosnących przy ulicy Modłowej w Bolesławcu
26/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego jesionu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 297     
27/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 topoli rosnących na posesji szkolnej przy ulicy Dolne Młyny 60 w Bolesławcu działka nr 212/2
28/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: cztery brzozy brodawkowe, dziesięć jesionów wyniosłych oraz krzewów na działce nr 6/41 obręb VIII przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu
29/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa – lipy z terenu działki nr 107/1 przy ul. Zabobrze w Bolesławcu
30/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa jesionu z terenu działki  nr 107/3 obręb V przy ul. Zabobrze 97.
31/W/2007 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew: 25 topoli w przebiegu drogi nr 4 i 4a (obwodnica)
32/W2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew z pasa drogowego przy ulicy Jeleniogórskiej w Bolesławcu
33/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch topól rosnących na działce 482/17 ul. Spółdzielcza 3-6, 7-11, 11-14 w Bolesławcu, 
34/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu rosnącego w pasie drogowym ul. Modłowa w Bolesławcu
35/W/2007 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 3 robinii  akacjowych i krzewów z pasa drogowego ul. Śluzowej w Bolesławcu
36/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie świerka działka nr 197 obręb XI ul. Willowa 14 w Bolesławcu
37/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy - działka nr 102 obręb VI ul. Zabobrze 79 w Bolesławcu
38/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie ośmiu topól z terenu działki nr 145/6-4 w Bolesławcu -teren Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”  
39/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech tuj - ul. Obrońców Westerplatte 13 w Bolesławcu działka nr 102 obręb XI
40/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka - ul. Brzozowa 33
41/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu topoli -  działka nr 145/6 obręb IV ul. Kościuszki 11 w Bolesławcu
42/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie tui ul. Willowa 7/2 działka nr 90 obręb XI
43/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu rosnącego w pasie drogowym ul. Modłowa w Bolesławcu
44/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie  3 robinii  akacjowych i krzewów z pasa drogowego ul. Śluzowej w Bolesławcu 
45/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka działka nr 197 obręb XI ul. Willowa 14 w Bolesławcu
46/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu topól z terenu działki nr 145/6-4 w Bolesławcu -teren Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”
47/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie cztery brzozy brodawkowe, dziesięć jesionów wyniosłych oraz krzewów na działce nr 6/41 obręb VIII przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu
48/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 26 topoli rosnących na posesji szkolnej przy ulicy Dolne Młyny 60 w Bolesławcu działka nr 212/2
49/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa – lipy z terenu działki nr 107/1 przy ul. Zabobrze w Bolesławcu
50/P/2007 Postanowienie o przedłużeniu załatwienia sprawy wydania zezwolenia na usunięcia jesionu z terenu działki  nr 107/3 obręb V przy ul. Zabobrze 97
51/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 25 topoli w przebiegu drogi nr 4 i 4a (obwodnica)
52/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy - działka nr 102 obręb VI ul. Zabobrze 79 w Bolesławcu
53/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech tuj - ul. Obrońców Westerplatte 13 w Bolesławcu działka nr 102 obręb XI
54/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch topól rosnących na działce 482/17 ul. Spółdzielcza 3-6, 7-11, 11-14 w Bolesławcu.
55D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka - ul. Brzozowa 33
56/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie kasztanowca z terenu działki nr 92/11 obr. IX m. Bolesławiec – ul. Wesoła
57/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie kasztanowca z terenu działki nr 92/11 obr. IX m. Bolesławiec – ul. Wesoła
58/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu topoli cyprysów z terenu działki nr 145/6 obr. IV m. Bolesławiec – ul. T. Kościuszki 11
59/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie tui - ul. Willowa 7-  działka nr 90 obręb XI
60/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z pasa drogowego ul. Karola Miarki
61/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dziewięciu świerków z terenu działki nr 90 przy ul. Willowej 7 w Bolesławcu
62/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jaworu z terenu nieruchomości przy ul. Staszica 31 w Bolesławcu
63/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu z terenu działki  nr 107/3 obręb V przy ul. Zabobrze 97
64/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy z pasa drogowego ul. Karola Miarki
65/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziewięciu świerków z terenu działki nr 90 przy ul. Willowej 7 w Bolesławcu
66/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu jaworu z terenu nieruchomości przy ul. Staszica 31 w Bolesławcu
67/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 drzew z terenu nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 15 w Bolesławcu ( działki nr 17/14 i 27/2 )
68/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 3d w Bolesławcu
69/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dziesięciu lip z pasa drogowego ul. Jeleniogórskiej Bolesławcu
70/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 50 drzew z terenu działki nr 46 obr. XII m. Bolesławiec przy ul. Jeleniogórskiej 4
71/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej 15
72/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy i buka z terenu działki nr 146 obr. XI m. Bolesławiec przy ul. Willowej 21
73/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 5

74/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 21 drzew z terenu nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 15 w Bolesławcu ( działki nr 17/14 i 27/2 )
75/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 3d w Bolesławcu
76/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziesięciu lip z pasa drogowego ul. Jeleniogórskiej Bolesławcu
77/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej 5 w Bolesławcu
78/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dziewięciu drzew z pasa drogowego ul. Dolne Młyny
79/W/2007  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego świerka z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 18

80/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu brzóz z terenu działki nr 351 obręb VI miasta Bolesławiec – ul. Bukowa 22

81/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 17 – działka nr 132 obręb XI miasta Bolesławiec

82/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej

83/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłego świerka z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 18

84/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 5

85/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 21

86/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 8

87/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 21

88/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 17 – działka nr 132 obręb XI miasta Bolesławiec

89/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu brzóz z terenu działki nr 351 obręb VI – ul. Bukowa 22 

90/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 50 drzew z terenu działki nr 46 obr. XII m. Bolesławiec przy ul. Jeleniogórskiej 4

91/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziewięciu drzew z pasa drogowego ul. Dolne Młyny 

92/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 688/8 przy ul. Ceramicznej w Bolesławicach

93/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie tui z terenu działki nr 484/2 obr. VII m. Bolesławiec – ul. Zabobrze

94/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 10,

95/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny z  terenu nieruchomości przy ul. Marcinowskiego 13,

96/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu uszkodzonych drzew z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - al. Tysiąclecia 30,

97/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwunastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 3,

98/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 170 przy ul. B. Kosiby

99/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu działki nr 73 przy ul. B. Kosib

100/P/2007 Postanowienie o przekazaniu Wójtowi Gminy Bolesławiec wniosku o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 688/8 w Bolesławicach przy ul. Ceramicznej,

101/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie tui z terenu działki nr 484/2 obr. VII m. Bolesławiec – ul. Zabobrze

102/W/2007 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 2280 D

103/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu drzew z terenu działki nr 323 przy ul. Szarotek 15 w Bolesławcu

104/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu drzew z terenu działki nr 298/9 obręb XII m. Bolesławiec przy al. Wojska Polskiego

105/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 6 – działka nr 193 obręb XI m. Bolesławiec

106/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu działki nr 73 przy ul. B. Kosiby,

107/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 170 przy ul. B. Kosiby,

108/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 8,

109/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 10,

110/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 226/5 przy al. Tysiąclecia 48 w Bolesławcu,

111/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 2a ( działka nr 86 ),

112/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu uszkodzonych drzew z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - al. Tysiąclecia 30,

113/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny z  terenu nieruchomości przy ul. Marcinowskiego 13,

114/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 6 – działka nr 193 obręb XI m. Bolesławiec

115/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwunastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 3,

116/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 2280 D

117/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny z terenu nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, dz. nr 72 obręb III miasta Bolesławiec,

118/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 226/5 przy al. Tysiąclecia 48 w Bolesławcu,

119/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch topoli z terenu działki nr 78/3 obr. XII m. Boleslawiec przy ul. Jana Pawła II,

120/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu z terenu nieruchomości przy ul. Widok 12 w Bolesławcu,

121/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 16 – działka nr 198 obr. XI m. Bolesławiec,

122/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 18 w Bolesławcu,

123/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłej brzozy z terenu nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej 10 w Bolesławcu,

124/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie kasztanowca z terenu nieruchomosci przy ul. Warszawskiej 21 w Bolesławcu,

125/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 17 w Bolesławcu,

126/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch topoli z terenu działki nr 78/3 obręb XII m. Bolesławiec przy ul. Jana Pawła II,

127/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 16,

128/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie kasztanowca z terenu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 21 w Bolesławcu,

129/W/2007  Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej – działki nr 222/3 i 219/52,

130/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłej brzozy z terenu nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej 10,

131/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 18,

132/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu z nieruchomości przy ul. Widok 12 w Bolesławcu,

133/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, dz. nr 72 obręb III miasta Bolesławiec,

134/D/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 363  w Bolesławcu – ul. Kosiby 14,

135/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 363 – ul. Kosiby 14 w Bolesławcu,

136/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów – ul. Dolne Młyny, ul. Mostowaw Bolesławcu,

137/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 26 w Bolesławcu,

138/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 28 w Bolesławcu,

139/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów – ul. Dolne Młyny, ul. Mostowa w Bolesławcu,

140/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej – działka nr 222/3 w Bolesławcu,

141/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu drzew z terenu działki nr 78/5 obręb 6 miasta Boleslawiec - ul. Zabobrze,

142/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej 16, działka nr 171 obręb 3 miasta Bolesławiec,

143/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 363 - ul. Bolesława Chrobrego w Bolesławcu,

144/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek 167 – 169 obręb 6 miasta Bolesławiec,

145/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Piastów 19,

146/W/2007 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwunastu dębów z terenu działki nr 114/2 obręb 5 miasta Bolesławiec przy ul. Zabobrze,

147/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Piastów 19,

148/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej 16, działka nr 171 obręb 3 miasta Bolesławiec,

149/D/2007 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew z terenu działki nr 78/5 obręb 6 miasta Boleslawiec - ul. Zabobrze,

 

 

 

 

  

 


 
 
ilość odwiedzin: 5504944

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X