Wydział Spraw Obywatelskich - Podinspektor - Anna Grymmel

Anna Grymmel

pl. Piłsudskiego 1, p. 205 i p. 207

tel. +48 75 645 65 42, fax +48 75 645 65 43

e-mail: a.grymmel@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Prowadzenie Rejestru: PESEL, Dowodów Osobistych,  Danych Kontaktowych, wyborców, mieszkańców, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami m.in. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, wniosków o wydanie/wymianę dowodu osobistego, prowadzenie postępowań związanych z udostępnieniem danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2007-10-17)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2007-10-17 12:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-07-19 12:47:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki