☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spis kart informacyjnych

 

01/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy z terenu działki nr 477/18, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Bielskiej,
02/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu działki nr 477/18, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Bielskiej,
03/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch jesionów z terenu działki nr 12/4, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Polnej 16a,
04/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu działki nr 123, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy ul. Konradowskiej 39,
05/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 542, obręb 7 miasta Bolesławiec, i nr 8/2, obręb 8 miasta Bolesławiec – skarpa rzeki Bóbr,
06/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny z terenu działki nr 3/10, obręb 3 miasta Bolesławiec, przy ul. Ceramicznej 27,
07/D/2008 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu działki nr 123, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy ul. Konradowskiej 39,
08/D/2008 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch jesionów z terenu działki nr 12/4, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Polnej 16a,
09/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu z terenu działki nr 165/8, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Wesołej 4/6,
10/D/2008 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 542, obręb 7 miasta Bolesławiec, i nr 8/2, obręb 8 miasta Bolesławiec, – skarpa rzeki Bóbr,
11/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny z terenu działki nr 3/10, obręb 3 miasta Bolesławiec, przy ul. Ceramicznej 27,
12/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu z terenu działki nr 165/8, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Wesołej 4/6,
13/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jedenastu drzew i krzewów rosnących na powierzchni 100 m2 z terenu działki nr 455, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. A. Asnyka 1,
14/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu drzew z terenu działki nr 4/1, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. B. Chrobrego 5,
15/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 5/2 i 5/3, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Lubańskiej,
16/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jedenastu drzew i krzewów rosnących na powierzchni 100 m2 z terenu działki nr 455, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. A. Asnyka 1,
17/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 5/2 i 5/3, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Lubańskiej,
18/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 4/1, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. B. Chrobrego 5,
19/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew z terenu działki nr 27/22 przy ul. Piastów w Bolesławcu,
20/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy z terenu działki nr 173/16, obręb 3 miasta Bolesławiec, przy ul. Dolne Młyny 31,
21/W/2009Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 160/3 przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu,
22/W/2009Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew oraz krzewów z terenu działki nr 494/9, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,
23/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwunastu drzew z terenu działki nr 357/6, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
24/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch kasztanowców z terenu działki nr 173/14 przy ul. Mostowej w Bolesławcu,
25/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew z terenu działki nr 357/1, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
26/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu działki nr 173/16, obręb 3 miasta Bolesławiec, przy ul. Dolne Młyny 31,
27/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów z terenu działki nr 494/9, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze,
28/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 160/3 przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu,
29/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu tuj z terenu działki nr 78, obręb 2 miasta Bolesławiec, przy ul. Wałowej 23 A,
30/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 52/5, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Masarskiej 1,
31/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu działki nr 39, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Zwycięstwa 8,
32/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów i  sześciu drzew z terenu działki nr 357/1, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
33/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwunastu drzew z terenu działki nr 357/6, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
34/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 69 drzew z pasa drogowego ul. Dolne Młyny w Bolesławcu,
35/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew z pasa drogowego ul. Modłowej w Bolesławcu,
36/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch kasztanowców z terenu działki nr 173/14 przy ul. Mostowej w Bolesławcu,
37/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 52/5, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Masarskiej 1,
38/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z pasa drogowego ul. Modłowej w Bolesławcu,
39/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu działki nr 39, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Zwycięstwa 8,
40/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu tuj z terenu działki nr 78, obręb 2 miasta Bolesławiec, przy ul. Wałowej 23 A,
41/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego drzewa z terenu działki nr 482/17, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Spółdzielczej,
42/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłego drzewa z terenu działki nr 482/17 , obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Spółdzielczej,
43/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 69 drzew z pasa drogowego ul. Dolne Młyny w Bolesławcu,
44/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu drzew z terenu działki nr 295 obręb 14 miasta Bolesławiec, przy al. Tysiąclecia,
45/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie: topoli z terenu działki nr 121/37 obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Jana Pawła II nr 38, dwóch jarzębin z terenu działki nr 121/10 obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Jana Pawła II nr 47 – 48, jarzębiny i robinii akacjowej z terenu działki nr 121/30 przy ul. Jana Pawła II nr 25 – 31,
46/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30 w Bolesławcu,
47/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu działki nr 348 i 339/12 , obręb 2 miasta Bolesławiec, przy ul. Góralskiej 7,
48/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Narcyzów 8 w Bolesławcu,
49/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew oraz krzewów z terenu działki nr 357/8, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
50/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew z terenu działek nr 273/1, 274, 281/3, obręb 6 miasta Bolesławiec, przy ul. Jesionowej 20,
51/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 356/3, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
52/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 356/4, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
53/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewu i pięciu drzew z terenu działki nr 148, obręb 3 miasta Bolesławiec, przy ul. Gen. J. Bema 7a,
54/W/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z terenu działki nr 295 obręb 14 miasta Bolesławiec, przy al. Tysiąclecia 48,
55/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew oraz krzewów z terenu działki nr 357/8, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
56/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 356/3, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
57/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 356/4, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Z. Herberta,
58/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew z terenu działki nr 484/1, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze 33,
59/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech lip z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 9 w Bolesławcu,
60/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30 w Bolesławcu,
61/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech lip z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 9 w Bolesławcu,
 
62/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu działki nr 348 i 339/12 , obręb 2 miasta Bolesławiec, przy ul. Góralskiej 7,
63/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sześciu krzewów terenu działek nr 273/1, 274, 281/3, obręb 6 miasta Bolesławiec, przy ul. Jesionowej 20,
64/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew z terenu działki nr 148, obręb 3 miasta Bolesławiec, przy ul. Gen. J. Bema 7a,
65/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Narcyzów 8 w Bolesławcu,
66/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu drzew z terenu działki nr 455 przy ul. Asnyka 1 w Bolesławcu,
67/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 299/48 przy ul. Artyleryjskiej 10E w Bolesławcu,
68/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 186 przy ul. Mostowej 2 w Bolesławcu,
69/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu działki nr 107, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Piotra Skargi 4,
70/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 topoli z terenu działki nr 145/6,obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. T.Kościuszki 11,
71/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jedenastu osik z terenu działki nr 112/17 przy ul. Gałczyńskiego 16-34, topoli i osiki z terenu działki nr 440/2 przy ul. Wańkowicza 1-25, Gałczyńskiego 2ABCD, Staroszkolna 7AB,
72/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny z terenu działki nr 111, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Saperskiej 9,
73/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny z terenu działki nr 168/20, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Kleeberga 11, topoli z terenu działki nr 168/24, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Kosiby 30, sosny z terenu działki nr 168/18 obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Kosiby 42,
74/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie akacji z pasa drogowego drogi wojewódzkiej – ul. Bolesława Chrobrego w Bolesławcu oraz jesionu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej – ul. Kosiby w Bolesławcu,
75/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech drzew z terenu działki nr 484/1, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze 33,
76/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu drzew z terenu działki nr 455 przy ul. Asnyka 1 w Bolesławcu,
77/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłej topoli z terenu działki nr 106/3, obręb 5 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze 99,
78/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu działki nr 107, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Piotra Skargi 4,
79/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 186 przy ul. Mostowej 2 w Bolesławcu,
80/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłej topoli z terenu działki nr 106/3, obręb 5 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze 99,
 
 
81/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 47 w Bolesławcu,
82/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 20 w Bolesławcu,

83/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej – ul. Kosiby w Bolesławcu,

84/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 15 topoli z terenu działki nr 145/6,obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. T.Kościuszki 11,

85/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 111, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Saperskiej 9,

86/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy z pasa drogowego drogi wojewódzkiej – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu,
87/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jodły z terenu nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 47 w Bolesławcu,
88/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka terenu działki nr 168/20, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Kleeberga 11, topoli z terenu działki nr 168/24, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Kosiby 30, świerka z terenu działki nr 168/18 obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Kosiby 42,
89/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jedenastu topoli białych z terenu działki nr 112/17 przy ul. Gałczyńskiego 16-34, topoli i wierzby z terenu działki nr 440/2 przy ul. Wańkowicza 1-25, Gałczyńskiego 2ABCD, Staroszkolna 7AB,
90/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie akacji z pasa drogowego drogi wojewódzkiej – ul. Bolesława Chrobrego w Bolesławcu oraz jesionu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej – ul. Kosiby w Bolesławcu,
91/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej – ul. Kosiby w Bolesławcu,
92/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu z terenu działki nr 299/33, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Artyleryjskiej 6a,
93/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew z terenu działki nr 478, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze 34, 
94/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby z terenu działki nr 41, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Słonecznej 15,
95/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 299/48 przy ul. Artyleryjskiej 10E w Bolesławcu,
96/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów z terenu działki nr 300/5 przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu,
97/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew z terenu działki nr 126/4 przy ul. Staroszkolnej nr 2AB, 4AB w Bolesławcu,
98/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu topól i jednej olchy z terenu działek nr 482/13 i 482/15 przy ul. Bielskiej w Boleslawcu,
99/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 64 świerków z terenu Jednostki Wojskowej nr 1145 w Bolesławcu,
100/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działki nr 300/5 przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu,
101/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch tuj z terenu działki nr 268, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Tulipanowej 13,
102/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech wierzb z terenu działki nr 166/66, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Kilińskiego 1abc,
103/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Willowej 20 w Bolesławcu,
104/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu działki nr 478, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze 34,
105/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z terenu działki nr 126/4 przy ul. Staroszkolnej nr 2AB,4AB w Bolesławcu,
106/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu z terenu działki nr 299/33, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Artyleryjskiej 6a,
107/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby z terenu działki nr 41, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Słonecznej 15,
108/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu topól i jednej olchy z terenu działek nr 482/13 i 482/15 przy ul. Bielskiej w Boleslawcu,
109/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 268, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Tulipanowej 13,
110/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów z powierzchni 1 600 m2oraz dwóch drzew z prawego brzegu rzeki Bóbr – działka nr 131/2 obręb 3 miasta Bolesławiec,
111/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów z powierzchni 1 600 m2oraz dwóch drzew z prawego brzegu rzeki Bóbr – działka nr 131/2 obręb 3 miasta Bolesławiec,
112/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 64 drzew z terenu Jednostki Wojskowej nr 1145 w Bolesławcu,
113/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu działki nr 166/66, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Kilińskiego 1abc,
114/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 94 w Bolesławcu – ul. II Armii Wojska Polskiego,
115/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 94 w Bolesławcu – ul. II Armii Wojska Polskiego,
116/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch lip z pasa drogowego ul. Lubańskiej w Bolesławcu,
117/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy z terenu działki nr 298/5, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Wojska Polskiego 41,
118/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 268, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Tulipanowej 13,
119/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki nr 110, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Dąbka 6,
120/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu działki nr 209, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Kołłątaja 12,
121/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziewiętnastu drzew z terenu działki nr 68/1, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Śluzowej 12,
122/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew z terenu działki nr 68/1, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Śluzowej 12,
123/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu działki nr 209, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Kołłątaja 12,
124/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 110, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Dąbka 6,
125/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu działki nr 427, obręb 2 miasta Bolesławiec, przy ul. Traugutta 8,
126/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziewiętnastu drzew z terenu działki nr 68/1, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Śluzowej 12,
127/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziesięciu topoli z terenu działki nr 494/9 obręb 7 miasta Bolesławiec,
128/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch lip z pasa drogowego ul. Lubańskiej w Bolesławcu,
129/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 268, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Tulipanowej 13,
130/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Stokrotek 28 w Bolesławcu,
131/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu działki nr 298/5, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Wojska Polskiego 41,
132/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew z terenu działki nr 10/20 przy ul. Wybickiego 1c w Bolesławcu,
133/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu z pasa drogowego ul. Modłowej w Bolesławcu,
134/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu działki nr 63/1, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Okrzei 17A,
135/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Stokrotek 28 w Bolesławcu,
136/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu z pasa drogowego ul. Modłowej w Bolesławcu,
137/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu działki nr 63/1, obręb 13 miasta Bolesławiec, przy ul. Okrzei 17A,
138/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziesięciu topoli z terenu działki nr 494/9 obręb 7 miasta Bolesławiec,
139/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu działki nr 427, obręb 2 miasta Bolesławiec, przy ul. Traugutta 8,
140/W/2009 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 357/3, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Herberta,
141/D/2009 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu działki nr 357/3, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Herberta. 
 
  
Wytworzył:
Udostępnił:
Dariusz Rutyna
(2009-01-07 12:33:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Wójcik
(2010-01-21 09:17:43)
 
 
liczba odwiedzin: 6072624

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X