☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spis kart informacyjnych

 

01/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa drogi – Skwer Kardynała Wyszyńskiego w Bolesławcu,
02/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Utworzenie ścieżki przyrodniczej w Parku Miejskim przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”,
03/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa zakładu Guardian Automotive Poland Sp. z o.o. w Bolesławcu”,
04/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Utworzenie ścieżki przyrodniczej w Parku Miejskim przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu” nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
05/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec – ul. Morelowa, ul. Jemiołowa, dz. nr 422, 439, 341/4 obręb 6 miasta Bolesławiec,
06/D/2010 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Utworzenie ścieżki przyrodniczej w Parku Miejskim przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”,
07/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec, drogi między ulicami Warszawską, Gdańską, Śluzową, dz. nr 351, 113/2, 365, 113/3, 113/5, 113/6., 113/7, 114/1, 332, 333, 335, 324, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362 obręb 8 miasta Bolesławiec,
08/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec, ul. Zabobrze, ul. Bazaltowa, ul. Kamienna,
09/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Poszerzenie granic eksploatacji złoża „Bolesławice – Pole II” na działkach o numerach ewidencyjnych 145 i 16 obręb V Bolesławiec”, nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
10/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Poszerzenie granic eksploatacji złoża „Bolesławice – Pole II” na działkach o numerach ewidencyjnych 145 i 16 obręb V Bolesławiec”,
11/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Budowa drogi – Skwer Kardynała Wyszyńskiego w Bolesławcu” nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
12/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec – ul. Morelowa, ul. Jemiołowa, dz. nr 422, 439, obręb 6 miasta Bolesławiec,  nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
13/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi – Skwer Kardynała Wyszyńskiego w Bolesławcu”,
14/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec – ul. Morelowa, ul. Jemiołowa, dz. nr 422, 439 obręb 6 miasta Bolesławiec,
15/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec, drogi między ulicami Warszawską, Gdańską, Śluzową, dz. nr 351, 113/2, 365, 113/3, 113/5, 113/6., 113/7, 114/1, 332, 333, 335, 324, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362 obręb 8 miasta Bolesławiec, nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
16/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec, ul. Zabobrze, ul. Bazaltowa, ul. Kamienna nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,
17/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec, drogi między ulicami Warszawską, Gdańską, Śluzową, dz. nr 351, 113/2, 365, 113/3, 113/5, 113/6, 113/7, 114/1, 332, 333, 335, 324, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362 obręb 8 miasta Bolesławiec,
18/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych – Bolesławiec, ul. Zabobrze, ul. Bazaltowa, ul. Kamienna,
19/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa zakładu Guardian Automotive Poland Sp. z o.o. w Bolesławcu”,
20/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi ul. Jaśminowej w Bolesławcu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
21/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Stanisława Staszica ( za PZU) w Bolesławcu, dz. nr 161/7, 546, 151/5, 151/7, 148 obręb 4 miasta Boleslawiec,
22/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie – poszerzeniu drogi gminnej ul. Zygmunta Augusta w Bolesławcu, dz. nr 477/10, 477/11, 496/16, obręb 9 miasta Bolesławiec,
23/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z oświetleniem ulicznym na terenie planowanego osiedla oraz uzbrojeniem terenów w sieć wodociągową – etap VIII, teren ul. Piastów w Bolesławcu,
24/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Budowa drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
25/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
26/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z oświetleniem ulicznym na terenie planowanego osiedla oraz uzbrojeniem terenów w sieć wodociągową – etap VIII, teren ul. Piastów w Bolesławcu nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
27/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z oświetleniem ulicznym na terenie planowanego osiedla oraz uzbrojeniem terenów w sieć wodociągową – etap VIII, teren ul. Piastów w Bolesławcu,
28/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi – ul. Konradowskiej ( do garaży ) w Bolesławcu,
29/W/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do BSAG – łącznika ul. T. Kościuszki – boczna i ul. Przemysłowej,

30/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi – ul. Konradowskiej ( do garaży ) w Bolesławcu nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

31/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej BSAG – łącznika ul. T. Kościuszki – boczna i ul. Przemysłowej nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

32/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej BSAG – łącznika ul. T. Kościuszki – boczna i ul. Przemysłowej,

33/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu usługowego mechaniki pojazdowej ze sklepem z częściami samochodowymi oraz częścią biurową, na działce nr 120/4, obręb V, zlokalizowanej przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu,

34/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa ulic gminnych – ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, dz. nr 318, 319/9, 319/12, 366/2, 374/7, 530/3, 542, 543/1, 544, 545, 546, 552, obręb 2 miasta Bolesławiec”,

35/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „ Budowa ulic gminnych – ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, dz. nr 318, 319/9, 319/12, 366/2, 374/7, 530/3, 542, 543/1, 544, 545, 546, 552, obręb 2 miasta Bolesławiec” nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

36/2010 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa ulic gminnych – ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, dz. nr 318, 319/9, 319/12, 366/2, 374/7, 530/3, 542, 543/1, 544, 545, 546, 552, obręb 2 miasta Bolesławiec”,

37/P/2010 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu usługowego mechaniki pojazdowej ze sklepem z częściami samochodowymi oraz częścią biurową, na działce nr 120/4, obręb V zlokalizowanej przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,

38/D/2010 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu usługowego mechaniki pojazdowej ze sklepem z częściami samochodowymi oraz częścią biurową, na działce nr 120/4, obręb V, zlokalizowanej przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu,

 
 
Wytworzył:
Jolanta Wójcik
Udostępnił:
Jolanta Wójcik
(2010-02-10 12:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Wójcik
(2011-03-14 16:01:03)
 
 
ilość odwiedzin: 5367937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X