☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 09.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spis kart informacyjnych

 

1/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego w Bolesławcu,

2/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłej tui z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego w Bolesławcu,

3/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie piętnastu świerków z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej w Bolesławcu,

4/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie śliwy ozdobnej i czereśni z terenu nieruchomości przy ul. Piaskowej w Bolesławcu,

5/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech lip o obwodach pni 218 cm, 225 cm, 223 cm z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej w Bolesławcu,

6/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 202 cm z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu,

7/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch klonów o obwodach pni 30 - 50 cm z terenu działki nr 7/4 przy ul. Polnej w Bolesławcu,

8/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 103 cm i tui o obwodzie pnia 71 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej w Bolesławcu,

9/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie piętnastu świerków z terenu nieruchomości przy ul. Jarzębinowej w Bolesławcu,

10/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzydziestu trzech drzew z terenu działki nr 553, obręb 13 miasta Bolesławiec,

11/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie kasztanowca o obwodzie pnia 202 cm z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu,

12/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie śliwy ozdobnej i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Piaskowej w Bolesławcu,

13/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch klonów o obwodach pni 35 cm i 95 cm z terenu działki nr 7/4 przy ul. Polnej w Bolesławcu,

14/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 103 cm i tui o obwodzie pnia 71 cm z terenu nieruchomości przy ul. Góralskiej w Bolesławcu,

15/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzydziestu trzech drzew z terenu działki nr 553, obręb 13 miasta Bolesławiec,

16/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech topoli o obwodach pni 218 cm, 225 cm, 212 cm z terenu działki nr 501, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Zygmunta Augusta 17-17a,

17/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 210 cm z terenu działki nr 13/28 przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,

18/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew, to jest trzech modrzewi o obwodach pni 55 cm, 60 cm, 58 cm oraz jednej osiki o obwodach pni 130 cm i 140 cm, z terenu działki nr 135/2, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Kościuszki,

19/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech lip o obwodach pni 218 cm, 225 cm, 223 cm z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej w Bolesławcu,

20/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu drzew: sześciu olszy czarnych o obwodach pni 85 cm, 99 cm, 86 cm, 115 cm, 60 cm, 54 cm, dwóch brzóz o obwodach pni 70 cm, 92 cm z terenu działki nr 153, obręb 11 miasta Bolesławiec, - koryto cieku wodnego „Młynowka”,

21/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu topoli o obwodach pni 250 cm, 250 cm, 200 cm, 200 cm, 200 cm, 150 cm, 150 cm, 150 cm z terenu nieruchomości przy ul. Karola Miarki 30 – działka nr 301, obręb 9 miasta Bolesławiec,

22/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu siedmiu sosen o obwodach pni od 25 cm do 80 cm z terenu działki nr 22/1, obręb 5 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze,

23/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew: dwóch brzóz o obwodach pni 80 cm i 137 cm, grochodrzewu o obwodzie pnia 100 cm, trzech klonów o obwodach pni 60 cm, 66 cm, 80 cm z terenu działki nr 301, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy al. Tysiąclecia,

24/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu drzew: trzech wierzb o obwodach pni 63 cm, 80 cm, 80 cm oraz  czterech topoli o obwodach pni 63 cm, 63 cm, 95 cm, 125 cm z terenu działki nr 603, obręb 7 miasta Bolesławiec – ul. Ceramiczna,

25/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech jodeł o obwodach pni 168 cm, 136 cm, 196,5 cm, 120 cm z terenu działki nr 173/14, obręb 3 miasta Bolesławiec, przy ul. Dolne Młyny,

26/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 210 cm z terenu działki nr 13/28 przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,

27/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziesięciu drzew z terenu działki nr 518, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Wincentego Witosa,

28/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech topoli o obwodach pni 218 cm, 225 cm, 212 cm z terenu działki nr 501, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Zygmunta Augusta 17-17a,

29/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterdziestu trzech drzew z terenu działki nr 438 przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu,

30/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Bolesławcu,

31/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu siedmiu sosen o obwodach pni od 25 cm do 80 cm z terenu działki nr 22/1, obręb 5 miasta Bolesławiec, przy ul. Zabobrze,

32/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech drzew, to jest trzech modrzewi o obwodach pni 55 cm, 60 cm, 58 cm oraz jednej osiki o obwodach pni 130 cm i 140 cm, z terenu działki nr 135/2, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Kościuszki,

33/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jedenastu drzew z terenu działki nr 78/10, obreb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Jana Pawła II,

34/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 103 drzew z terenu działki nr 1127, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Czerwonych Maków,

35/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterdziestu trzech drzew z terenu działki nr 438 przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu,

36/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew o obwodach pni 85 cm, 99 cm, 86 cm, 115 cm, 60 cm, 54 cm, 70 cm, 92 cm z terenu działki nr 153, obręb 11 miasta Bolesławiec, - koryto cieku wodnego „Młynowka”,

37/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu drzew: wierzby o obwodzie pnia 63 cm, wierzby o obwodzie pnia 80 cm, wierzba o obwodzie pnia 80 cm, czterech topoli o obwodach pni 63 cm, 63 cm, 95 cm, 125 cm z terenu działki nr 603, obręb 7 miasta Bolesławiec,

38/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 210 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

39/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 112 cm i 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

40/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 440 cm z terenu działki nr 194/5 przy ul. Piaskowej,

41/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu topoli o obwodach pni 250 cm, 200 cm, 200 cm, 200 cm, 150 cm, 150 cm, 150 cm z terenu nieruchomości przy ul. Karola Miarki 30 – działka nr 301, obręb 9 miasta Bolesławiec,

42/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziesięciu drzew z terenu działki nr 518, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Wincentego Witosa,

43/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Bolesławcu,

44/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew: dwóch brzóz o obwodach pni 80 cm i 137 cm, grochodrzewu o obwodzie pnia 100 cm, trzech klonów o obwodach pni 60 cm, 66 cm, 80 cm z terenu działki nr 301, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy al. Tysiąclecia,

45/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu klonów z terenu działki nr 488/2, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Buczka 1c

46/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 270 cm z terenu działki nr 27/30, obręb 14 miasta Boleslawiec, przy Al. Tysiąclecia 30,

47/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 270 cm z terenu działki nr 27/30, obręb 14 miasta Boleslawiec, przy Al. Tysiąclecia 30,

48/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech klonów o obwodach pni 106 cm, 101 cm, 94 cm, 90 cm z pasa drogowego drogi krajowej nr 94 – ul. Zgorzelecka w Bolesławcu,

49/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech modrzewi o obwodach pni 168 cm, 136 cm, 196,5 cm, 120 cm z terenu działki nr 173/14, obręb 3 miasta Bolesławiec, przy ul. Dolne Młyny,

50/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków o obwodach pni 112 cm i 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

51/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 102 drzew z terenu działki nr 1127, obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ul. Czerwonych Maków,

52/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu drzew, to jest czterech topoli o obwodach pni227 cm, 34 cm, 224 cm, 49 cm, dwóch świerków o obwodach pni 63 cm, 68 cm, jabłoni o obwodzie pnia 39 cm oraz żywopłotu z powierzchni 432 m2 z terenu działki nr 477/16, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Bielskiej,

53/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jedenastu drzew z terenu działki nr 78/10, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Jana Pawła II,

54/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny o obwodzie pnia 62 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego w Bolesławcu,

55/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 360 cm z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 363  km 1+000 - ul. Spółdzielcza w Bolesławcu,

56/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czternastu drzew z terenu działki nr 300, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy Al. Tysiąclecia,

57/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 210 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

58/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 440 cm z terenu działki nr 194/5 przy ul. Piaskowej,

59/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziesięciu drzew z terenu działki nr 112/32, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Wańkowicza,

60/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu klonów z terenu działki nr 488/2, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Buczka 1c,61/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu drzew, to jest czterech topoli o obwodach pni: 227 cm, 34 cm, 224 cm, 49 cm, dwóch świerków o obwodach pni 63 cm, 68 cm, jabłoni o obwodzie pnia 39 cm oraz żywopłotu z powierzchni 432 m2 z terenu działki nr 477/16, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Bielskiej,

62/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie olchy o obwodzie pnia 210 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

63/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzynastu świerków z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu,

64/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 62 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego w Bolesławcu,

65/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czternastu drzew z terenu działki nr 300, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy Al. Tysiąclecia,

66/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziewięciu drzew oraz krzewów z terenu działki nr 112/32, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Wańkowicza,

67/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie topoli z terenu działki nr 475 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu,

68/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie grochodrzewu z powierzchni 48 m 2 z terenu nieruchomości przy ul. Widok w Bolesławcu,

69/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny o obwodzie pnia 54 cm z terenu nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu,

70/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 250 cm z terenu nieruchomości przy ul. Herberta w Bolesławcu,

71/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny o obwodzie pnia 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Narutowicza w Bolesławcu,

72/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew: klonu o obwodzie pnia 48 cm, grochodrzewu o obwodzie pnia 60 cm, klonu o obwodzie pnia 37 cm z terenu działki nr 548, obręb 5 miasta Bolesławiec, przy ul. Staszica,

73/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 30 cm z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej w Bolesławcu,

74/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie topoli o obwodzie pnia 257 cm z terenu działki nr 132/4 przy ul. T. Kościuszki 6 w Bolesławcu,

75/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech klonów z terenu działki nr 543 i 544 przy ul. Staszica w Bolesławcu,

76/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 77 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej w Bolesławcu,

77/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie topoli z terenu działki nr 475 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu,

78/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie olchy o obwodzie pnia 210 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

79/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny o obwodzie pnia 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Narutowicza w Bolesławcu,

80/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia 48 cm, grochodrzewu o obwodzie pnia 60 cm, klonu o obwodzie pnia 37 cm z terenu działki nr 548, obręb 5 miasta Bolesławiec, przy ul. Staszica,

81/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech klonów z terenu działek nr 543 i nr 544 przy ul. Staszica w Bolesławcu,

82/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzynastu świerków z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu,

83/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech klonów o obwodach pni 106 cm, 101 cm, 94 cm, 90 cm z pasa drogowego drogi krajowej nr 94 – ul. Zgorzelecka w Bolesławcu,

84/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny o obwodzie pnia 54 cm z terenu nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu,

85/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby trzypniowej z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,

86/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie topoli o obwodzie pnia 257 cm z terenu działki nr 132/4 przy ul. T. Kościuszki 6 w Bolesławcu,

87/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 250 cm z terenu nieruchomości przy ul. Herberta w Bolesławcu,

88/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 30 cm z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej w Bolesławcu,

89/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 77 cm z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej w Bolesławcu,

90/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech wierzb z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,

91/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu topoli o obwodach pni: 151 cm, 78 cm, 60 cm, 112 cm, 161 cm, 151 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II nr 39-44 w Bolesławcu,

92/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jedenastu drzew: pięciu klonów o obwodach pni 77 cm, 75 cm, 55 cm, 60 cm, 130 cm, czterech brzóz o obwodach pni 96 cm, 105 cm, 77 cm, 80 cm, jednej lipy o obwodzie pnia 150 cm i jednej osiki o obwodzie pnia 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 4 w Bolesławcu,

93/D/2011 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 360 cm z terenu pasa drogowego ul. Spółdzielczej w Bolesławcu,

 94/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sześciu topoli o obwodach pni: 151 cm, 78 cm, 60 cm, 112 cm, 161 cm, 151 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II nr 39-44 w Bolesławcu,

95/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jedenastu drzew: pięciu klonów o obwodach pni 77 cm, 75 cm, 55 cm, 60 cm, 130 cm, czterech brzóz o obwodach pni 96 cm, 105 cm, 77 cm, 80 cm, jednej lipy o obwodzie pnia 150 cm i jednej osiki o obwodzie pnia 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 4 w Bolesławcu,

96/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch olsz czarnych o obwodach pni 110 cm i 115 cm z terenu działki nr 153, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Karkonoskiej,

97/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch olsz czarnych o obwodach pni 110 cm i 115 cm z terenu działki nr 153, obręb 11 miasta Bolesławiec, przy ul. Karkonoskiej,

98/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 215 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Boleslawcu,

99/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 160 cm z terenu nieruchomości przy ul. Widok w Bolesławcu,

100/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 103 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema w Bolesławcu,

101/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 160 cm z terenu działki nr 372, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Garncarskiej,

102/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew o obwodach pni 52 cm,21 cm, 27 cm z terenu działki przy ul. Kleeberga,

103/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jodły o obwodzie pnia 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej w Bolesławcu,

104/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew: jesionu o obwodzie pnia 67 cm, jesionu o obwodzie pnia 72 cm, brzozy o obwodzie pnia 81 cm z terenu nieruchomości przy ul. Polnej w Bolesławcu,

105/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzynastu drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30 w Bolesławcu,

106/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30 w Bolesławcu,

107/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków o obwodach pni 52 cm, 21 cm, 27 cm z terenu działki przy ul. Kleeberga,

 108/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia 160 cm z terenu działki nr 372, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Garncarskiej,

109/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa, robinii akacjowej, i krzewu z terenu nieruchomości przy ul. H. i I. Tyrankiewiczow 11,

110/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 103 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gen. J. Bema w Bolesławcu,

111/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 160 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 5,

112/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 215 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

113/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu o obwodzie pnia 210 cm z terenu działki nr 261, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Gdańskiej,

114/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie szesnastu klonów z terenu działki nr 372, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Garncarskiej,

115/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzynastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu,

116/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch cyprysów i jałowca z terenu nieruchomości przy ul. Sadowej w Bolesławcu,

117/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jodły z terenu nieruchomości przy ul. Konradowskiej,

118/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu-jaworu o obwodzie pnia 160 cm z terenu nieruchomości przy ul. Widok w Bolesławcu,

119/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedmiu drzew ( sosny, świerki, cis) z terenu działki nr 266/2, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Gen. Władysława Andersa 14-16,

120/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew: jesionu o obwodzie pnia 67 cm, jesionu o obwodzie pnia 72 cm, brzozy o obwodzie pnia 81 cm z terenu nieruchomości przy ul. Polnej w Bolesławcu,

121/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30 w Bolesławcu,

122/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czternastu drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 30 w Bolesławcu,

123/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 180 cm z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu,

124/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 180 cm z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu,

125/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy Placu Zamkowym w Bolesławcu,

126/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa, robinii akacjowej, i krzewu z terenu nieruchomości przy ul. H. i I. Tyrankiewiczow 11,

127/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 160 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 5,

128/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy Placu Zamkowym w Bolesławcu,

129/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie topoli o obwodzie pnia 174 cm i klonu o obwodzie pnia 114 cm z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu,

130/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bobrowej w Bolesławcu,

131/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu o obwodzie pnia 210 cm z terenu działki nr 261, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Gdańskiej,

132/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu wielopniowego z terenu działki nr 372, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy ul. Garncarskiej,

133/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie siedmiu drzew z terenu działki nr 266/2, obręb 12 miasta Bolesławiec, przy ul. Gen. Władysława Andersa 14-16,

134/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiązu o obwodzie pnia 135 cm z terenu nieruchomości przy ul. Karola Miarki w Bolesławcu,

135/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu drzew: lipy o obwodzie pnia 80 cm, klonu o obwodzie pnia 130 cm, jodły o obwodzie pnia 56 cm, jodły o obwodzie pnia 50 cm, jarzębiny o obwodzie pnia 42 cm, brzozy o obwodzie pnia 42 cm, klonu o obwodzie pnia 55 cm, świerka o obwodzie pnia 115 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Opitza w Bolesławcu,

136/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wiązu o obwodzie pnia 135 cm z terenu nieruchomości przy ul. Karola Miarki w Bolesławcu,

137/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bobrowej w Bolesławcu,

138/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie grochodrzewu o obwodzie pnia 106 cm z terenu działki przy ul. Niepodległości w Bolesławcu,

139/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 155 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,

140/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Narutowicza w Bolesławcu,

141/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech lip o obwodach pni 42 cm, 34 cm i 29 cm (drzewo dwupniowe), 49 cm oraz złotokapu o obwodach pni 25 cm, 25 cm, 25 cm z terenu działki nr 121/28, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Jana Pawła II,

142/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 149 cm i tui o obwodzie pnia 120 cm z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu,

143/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech lip o obwodach pni 42 cm, 34 cm i 29 cm (drzewo dwupniowe), 49 cm oraz złotokapu o obwodach pni 25 cm, 25 cm, 25 cm z terenu działki nr 121/28, obręb 10 miasta Bolesławiec, przy ul. Jana Pawła II,

144/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu o obwodzie pnia 150 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Rzemieślniczej w Bolesławcu,

145/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwupniowego grochodrzewu o obwodach pni 156 cm i 168 cm z terenu działki przy ul. Niepodległości w Bolesławcu,

 146/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie bzu o obwodzie pnia 40 cm i jesionu o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby w Bolesławcu,

147/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny o obwodzie pnia 70 cm z terenu nieruchomości przy ul. Narutowicza w Bolesławcu,

148/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa o obwodzie pnia 155 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,

149/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew: świerka o obwodzie pnia 46 cm, sosny o obwodzie pnia 36 cm i jarzębiny o obwodzie pnia 34 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bukowej w Bolesławcu,

150/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 180 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,

151/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czternastu buków z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu,

152/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 149 cm i tui o obwodzie pnia 120 cm z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu,

153/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej w Bolesławcu,

154/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie bzu o obwodzie pnia 40 cm i jesionu dwupniowego o obwodach pni 41 cm i 45 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby w Bolesławcu,

155/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia 180 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze w Bolesławcu,

156/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny o obwodzie pnia 43 cm, świerka o obwodzie pnia 33 cm, świerka o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego,

157/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew: świerka o obwodzie pnia 46 cm, sosny o obwodzie pnia 36 cm i jarzębiny o obwodzie pnia 34 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bukowej w Bolesławcu,

158/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czternastu buków z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu.

159/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej w Bolesławcu,

 160/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 250 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jezierskiego w Bolesławcu,

161/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu o obwodzie pnia 148 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Rzemieślniczej w Bolesławcu,

162/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie topoli o obwodzie pnia 123 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jezierskiego w Bolesławcu,

163/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 155 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

164/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie topoli o obwodzie pnia 123 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jezierskiego w Bolesławcu,

165/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 155 cm z terenu nieruchomości przy ul. Willowej w Bolesławcu,

166/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny o obwodzie pnia 43 cm, świerka o obwodzie pnia 33 cm, świerka o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

167/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwunastu drzew oraz krzewów rosnących na powierzchni 400 m2 z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 297 w Bolesławcu ( ul. T. Kościuszki), km 68+450,

168/D/2011 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia 250 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jezierskiego w Bolesławcu,

169/W/2011 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew: modrzewia o obwodzie pnia 78 cm i klonu o obwodzie pnia 198 cm z terenu nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu,

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-02-07 13:31:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2012-01-03 08:28:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522