Plan pracy Bolesławieckiej Rady Seniorów na lata 2015-2019

Plan pracy Bolesławieckiej Rady Seniorów na lata 2015-2019 

1. Międzypokoleniowe warsztaty komputerowe pod hasłem: „Senior z juniorem przed monitorem”.

2. Kontynuacja konkursu literackiego pn. „Zatrzymać w czasie” przy współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr).

3. Kontynuacja pochodu podczas Miejskiego Święta Seniorów, stanowiącego nieodłączny element „Dni Bolesławca”, przy współpracy z BOK-MCC Bolesławiec. 

4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta. 

5. Opracowanie Karty Seniora, która obejmowałaby miejsca przyjazne Seniorom i przedłożenie propozycji w tym zakresie Radzie Miasta Bolesławiec. 

6. Poddanie pod dyskusję na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych tematu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i żółtaczce dla Seniorów oraz analiza procedur związanych z uzyskiwaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i jego zmiany. 

7. Sugestie członków Bolesławieckiej Rady, dotyczące uzupełnienia ławkami z wiatami ciągów spacerowych, zwłaszcza przy ul. Asnyka. 

8. Zapewnienie Seniorom ulgowych usług fryzjerskich oraz przejazdów kolejowych we współpracy z MOPS. 

9. Nawiązanie współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych Senatu RP oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.


Plan został opracowany przez członków Bolesławieckiej Rady Seniorów i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady w dniu 9 marca 2016 r.

 

Wytworzył:
Eugenia Wolska
(2016-03-09)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2016-04-14 11:28:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-10 16:42:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki