Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Poniedziałek 25.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 08 Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

KU-SO 08 Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

KU-SO 08 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

             - dowód osobisty  lub paszport,

             - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( w przypadku zaświadczenia  potwierdzającego fakt, że nikt w danym lokalu nie jest zameldowany),

 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem wpłaty opłaty (jeżeli obowiązuje),

  Druk zawiadomienia można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich( wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Opłata :

 • za wydanie zaświadczenia 17 zł
 • za pełnomocnictwo 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej) lub dokonać płatności  kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie zaświadczenia do 7-miu dni –odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty lub w formie  dokumentu elektronicznego.
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę do 7-miu dni.  Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544, 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Zażalenie składa się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach    pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec jako organ prowadzący rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych tej osoby przetwarzanych przez ten organ.
 2. Z rejestrów tych wydaje się również na wniosek właściciela-najemcy mieszkania, zaświadczenie o braku osób zameldowanych pod danym adresem.
 3. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego.
 5. Pełnomocnictwa udziela się w formie przewidzianej w Kodeksie postępowania administracyjnego.   

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldun-kowego  (Dz.U.  z 2015 r. poz.1852),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257),
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827),
 5. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz. 570)

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:06:46)
 
 
ilość odwiedzin: 4033560

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X