☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 23.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 14 Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 14 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Sprawdzenie danych zawartych  w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:    

Druki można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Nie ma.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pisemne powiadomienie o sposobie załatwienia sprawy. Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542, 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec z urzędu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 2. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na platformie e-usług Ministra Spraw Wewnętrznych.  W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie można złożyć do wybranego organu gminy.
 3. Wniosek, o którym mowa, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne .
 4. Organ, który stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa te niezgodności.
 5. Organ, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do ich usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym organ, który  jest właściwy do rejestracji tych danych,  w celu usunięcia niezgodności.
 6. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były sprawdzane.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego2012 r. w sprawie trybu rejestracji  (Dz.U. z 2015 r., poz.1290 ze. zm.),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257),
 4. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz.570).

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 11:26:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:07:40)
 
 
ilość odwiedzin: 4661076

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X