Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 23.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 20 Wpisanie do rejestru wyborców cz. A obejmująca obywateli polskich

KU-SO Wpisanie do rejestru wyborców cz. A – obejmująca obywateli polskich

KU-SO 20 Wersja z dnia 15.07.2013

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druki można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1  (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich ( wieżowiec – II piętro, pok. 204 tel. 756456542)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 dni ( decyzja) - odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 204 ( II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli Prezydent Miasta Bolesławiec uzna skargę w całości za zasadną może niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli nie to przekazuje skargę niezwłocznie sądowi.
 2. Na decyzję o wpisanie do rejestru wyborców służy reklamacja.

VI. UWAGI:

 1. Prawo wybierania w Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
 •     najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 •     nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 •     nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 •     nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 1.   Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców, sporządzonego na   podstawie rejestru wyborców.
 2. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
 3. Wyborcy zameldowani na pobyt stały ujmowani są w rejestrze z urzędu.
 4. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców złożyć mogą wyborcy:
 • stale zamieszkali w Bolesławcu bez zameldowania na pobyt stały,
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale  w  Bolesławcu,
 • zamieszkali stale w Bolesławcu pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały w Bolesławcu.
 1. Z rejestru wykreśla się, wyborców  którzy:
 • wymeldowali się z pobytu stałego lub zmarli ( z urzędu),
 • zostali pozbawieni  prawa  wybierania,
 • zostali wpisani na własny wniosek do rejestru w innej miejscowości ( również wpisani do naszego rejestru na swój wniosek pod innym adresem). – ponowny wpis możliwy po złożeniu oświadczenia o powrocie do miejsca stałego zameldowania.
 1. Zameldowanie wyborcy na pobyt stały w Bolesławcu ujętego w rejestrze  wyborców w Bolesławcu na własny wniosek , powoduje ujęcie go w  naszym   rejestrze  z urzędu.

Podstawa prawna:

 1. art.10 i Rozdział 4 -  Rejestr wyborców   ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami). 
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U .Nr 158 ,poz.941 ).

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2013-07-15)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 12:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:08:26)
 
 
ilość odwiedzin: 4029144

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X