☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Piątek 13.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-ZI 11 Usuwanie wyrobów zawierających na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 11  Usuwanie wyrobów zawierających azbest  na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

(wersja z dnia  02 stycznia 2019 r.)

 


I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Zgłoszenie nowej nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, a nie została ona wcześniej ujęta w  prowadzonej przez Gminę Miejska Bolesławiec inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (wg druku – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
  • Zgłoszenie lokalizacji wystąpienia wyrobów azbestowych jest konieczne z uwagi na wpis do „bazy azbestowej”, który prowadzi gmina i jej bezwzględnym  warunkiem aby starać się o dofinansowanie.
  1. Gmina Miejska Bolesławiec corocznie stara się ubiegać o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie miasta Bolesławiec. Zależne jest to od prowadzonych konkursów przez Ministerstwo Gospodarki, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Informację o konkursach są dostępne na stronach ww. instytucji jak również tut. Urzędu oraz lokalnej prasie.

W przypadku uzyskania środków zewnętrznych Gmina Miejska Bolesławiec przystępuje do realizacji zadania, w ramach którego pokrywane jest do 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie miasta Bolesławiec.

Jednak z tych środków nie będą finansowane natomiast koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel, użytkownik nieruchomości pokrywa  we własnym zakresie. Usuwaniem azbestu z nieruchomości, jego transportem i utylizacją będzie się zajmować firma wyłoniona w drodze zbierania ofert na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 Gmina corocznie zabezpiecza środki w budżecie miasta na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Formularz zgłoszenia można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w „biurowcu” przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (na parterze), 5 piętro - pokój 505, w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.

Informację dotyczące dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 645 65 04.


II. KOSZTY

Konkurs o dotację ogłaszany jest na ogół na początku stycznia, wtedy to Urząd Miasta Bolesławiec zbiera deklarację od osób zainteresowanych uczestnictwem w zadaniu, na podstawie danych do połowy lutego składa się kompletny wniosek do właściwego WFOŚiGW. Tu niezbędne są aktualne dane z „inwentaryzacji”, bo w pierwszej kolejności  do tych właścicieli nieruchomości trafiają zapytania o chęci skorzystania z dotacji. Po uzyskaniu dotacji informujemy zainteresowane osoby o kolejnych czynnościach jakie trzeba dokonać, aby wyroby zawierające azbest zostały usunięte na koszt gminy. Prace związane z usuwaniem lub odbiorem odbywają się w miesiącach połowy czerwca do końca sierpnia.


IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (biurowiec), 5 piętro, pok. 505, tel. 75 645 65 04.


V. UWAGI

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).


 

druk zgłoszenia

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2019-01-02)
Udostępnił:
Małgorzata Rychert
(2018-10-05 10:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rychert
(2019-01-08 13:34:31)
 
 
ilość odwiedzin: 5037743

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X