☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA PODJĘTYCH NA XXIX SESJI

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Nr uchwały Tytuł
XXIX/208/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku Nr 11 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu
XXIX/209/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu
XXIX/210/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
XXIX/211/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
XXIX/212/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

utraciła moc uchwałą Nr XIV/181/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r.

XXIX/213/2012 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
XXIX/214/2012

w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec

utraciła moc uchwałą Nr XXX/236/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012 r.

XXIX/215/2012

w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec

zmieniona uchwałą nr LV/534/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2018 r.

XXIX/216/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/301/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013
XXIX/217/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
XXIX/218/2012 w sprawie przystąpienia Miasta Bolesławiec do porozumienia dotyczącego budowy na terenie Miasta Bolesławiec miasteczka ruchu drogowego, w ramach projektu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
XXIX/219/2012 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Bolesławieckiemu zadań własnych

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2012-11-06)
Udostępnił:
Katarzyna Cieśla
(2012-11-06 22:03:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2018-11-05 08:34:26)
 
 
ilość odwiedzin: 4370502

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X