☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Miasta 2013 rok

 

Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Miasta 2013 rok
Numer Data W sprawie
1/2013 19.02.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 6 przy ul. Piotra i Pawła 2 w Bolesławcu
2/2013 28.02.2013 ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2013 roku dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec
3/2013 01.03.2013 zmiany Zarządzenia Nr 4/2006 Kierownika Urzędu Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie podziału wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec na stanowiska pracy
4/2013 04.03.2013 powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec - Architekta Miasta - Kierownika Referatu Gospodarki i Informacji Przestrzennej w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec
5/2013 07.03.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu
6/2013 18.03.2013 zmiany Zarządzenia Nr 4/2006 Kierownika Urzędu Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie podziału wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec na stanowiska pracy
7/2013 27.03.2013

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 6/2018 r. Kierownika Urzędu Miasta Bolesławiec z dnia 6 kwietnia 2018 r.

8/2013 03.04.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa lokali i remont dachu przy ul. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu
9/2013   zarządzenie zostało wycofane
10/2013   zarządzenie zostało wycofane
11/2013 13.06.2013 zmiany zarządzenia Nr 53/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Bolesławiec
12/2013 25.06.2013 powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska inspektora w Referacie Budżetu i Rachunkowości w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Bolesławiec
13/2013 25.06.2013 powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska informatyka w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta Bolesławiec
14/2013 25.06.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Renowacja i przebudowa oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do budynku dydaktycznego z MZSZ nr 3 w Bolesławcu
15/2013 04.07.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowej zadania Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP Nr 6 w Bolesławcu
16/2013 03.07.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowej zadania Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej-Łokietka
17/2013 22.07.2013 powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska inspektora w Referacie Podatków i Opłat w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Bolesławiec
18/2013 07.08.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa oświetlenia drogowego ul. Zabobrze (boczna od HA-NOI) w Bolesławcu
19/2013 11.09.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Projekty i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji Sawanna na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec
20/2013 30.10.2013 uchylenia zarządzenia Nr 1/04 Kierownika Urzędu Miasta Bolesławiec z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek ryczałtowych oraz zasad rozliczania wynajmowanych sal konferencyjnych stanowiących własność Urzędu Miasta Bolesławiec
21/2013 11.12.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Remont z przebudową ogrodzenia terenu przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Bolesławcu
22/2013 11.12.2013 powołania komisji rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska inspektora ds. nadzoru jednostek kultury i sportu oraz koordynowania projektów realizowanych w ramach EFS i EWT w Wydziale Społecznym w Urzędzie Miasta Bolesławiec
23/2013 20.12.2013 powołania komisji rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska podinspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miasta Bolesławiec
24/2013 30.12.2013 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakończenia służby przygotowawczej 

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-01-08)
Udostępnił:
Katarzyna Cieśla
(2013-01-08 12:01:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-10 14:20:40)
 
 
liczba odwiedzin: 6421911

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X