☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 25.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 05 Wersja z dnia 28.06.2019 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie.

 2. Załączniki:

- formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy (jeżeli składający podanie jest przedsiębiorcą),

- dokumenty obrazujące sytuację finansową np. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub o fakcie zarejestrowania podatnika jako osoby bezrobotnej, decyzje MOPS o otrzymanej pomocy społecznej, deklaracje podatkowe,

- informacja o stanie majątkowym

- inne potwierdzające okoliczności uzasadniające wniosek.

II. OPŁATY:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia postępowania i zebrania dowodów w ciągu dwóch miesięcy. Do ww. terminów nie wlicza się terminów wyznaczonych do dokonania określonych czynności.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy, Referat Podatków i Opłat,

Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz tel. 75 645 64 24

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji Prezydenta Miasta Bolesławiec służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

Decyzje wydawane są po zbadaniu, czy spełnione zostały przesłanki wymienione w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, tj. po ustaleniu czy występuje w sprawie ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podstawa prawna:

- art. 207, art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zmian.)

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2019-06-28)
Udostępnił:
Oktawian Biniek
(2017-06-27 12:49:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Oktawian Biniek
(2019-07-31 08:17:00)
 
 
ilość odwiedzin: 4854152

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X