☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 61 Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 61

Wersja z dnia 01.06. 2017 r.

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

           Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające fakt utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku wpisania takich okoliczności do wniosku;

 Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter, tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec,  Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, tel. 75 645-64-90
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

Opłata za czynności administracyjne wnoszona przed odbiorem wtórnika licencji:

 • w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji,
 • w innych przypadkach – w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji.

Opłatę uiszcza się na rachunek Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony  i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Odbiór wtórnika licencji odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z licencji.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec,  Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Tryb odwoławczy nie przysługuje.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 pkt 1, art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1907)
 2. § 8 i § 26 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013  r., poz. 916).
Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 13:35:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2020-09-18 09:59:10)
 
 
ilość odwiedzin: 5591975

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X