www.bip.gov.pl

Gmina Miejska Bolesławiec

Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 18.04.2015

zaawansowane
Zarządzenie Nr 350/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-12-08 08:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 349/08
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:17:47)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 349/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:17:02)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 348/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:14:47)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 348/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Modłowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:13:32)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 347/08 z dnia 19 listopada 2008 r. o zmianie zarządzenia Nr 211/08 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Wybickiego - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:09:30)

Załącznik do Zarządzenia Nr 346/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:06:29)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 346/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 345/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:01:10)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 345/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży -na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-21 08:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 344/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-19 10:45:31)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 344/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Krótkiej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-19 10:44:42)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 343/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-19 10:42:09)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 343/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-19 10:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 342/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 09:31:24)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 342/08 z dnia 17 listopada 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr 92/08 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 09:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:

Tabela Nr 6 do informacji o stanie miania komunalnego
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:45:44)
Ostatnio zmodyfikował:

Tabela Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:44:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:45:00)

Tabela Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:

Tabela Nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:43:17)
Ostatnio zmodyfikował:

Tabela Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:42:33)
Ostatnio zmodyfikował:

Tabela Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:

Informacja o stanie mienia komunalnego - część tabelaryczna (synteza).
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:40:28)
Ostatnio zmodyfikował:

Informacja o stanie mienia komunalnego
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:39:29)
Ostatnio zmodyfikował:

Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:37:55)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 19 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:36:36)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 18 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 17 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:35:03)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 16 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 15 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:33:04)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 13a do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:30:49)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:18:37)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:16:35)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:15:02)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:13:11)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:11:44)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:10:12)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 3 do projetku uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:08:15)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej miasta na 2009 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:07:17)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 341/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 12:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 340/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ratalnej - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego nr 18 przy ul. Rynek Nr 22/23 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 09:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 339/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 09:22:09)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 339/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-18 09:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 338/08 z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pt: "Budowa dróg wraz z odwodnieniem osiedla budynków socjalnych, mieszkalnych i terenów przy ul. Kościuszki w Bolesławcu - etap IA, IB, IC"
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-12 13:52:46)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 337/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa drogi ul. Masarska (boczna) w Bolesławcu.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-13 08:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 336/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Projektem nr PL 0238 "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu - I etap. Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki".
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-12 13:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 335/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-12 13:22:51)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 335/08 z dnia 3 listopada 2008 r.w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Granicznej do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-12 13:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 334/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Bolesławiec.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 333/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania w czystości obiektów Urzędu Miasta Bolesławiec
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 332/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:31:42)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 332/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej - do oddania w dzierżawę na okres 2 dni , w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:30:49)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 331/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-06 07:53:01)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 331/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-06 07:52:01)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-06 07:51:09)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 331/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 14:59:30)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:28:24)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 330/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 329/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania Kapituły drugiej edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:22:51)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 328/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 328/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy placu ks. J. Popiełuszki do oddania w dzierżawę na okres 23 dni - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolsławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 11:11:08)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 14:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 327/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny - do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-11-03 14:55:52)
Ostatnio zmodyfikował:

Zarządzenie Nr 326/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia indywidualnych stawek amortyzacji dla majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu".
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 09:11:35)
Ostatnio zmodyfikował:

Załącznik do Zarządzenia Nr 325/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:35:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Zarządzenie Nr 325/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Załącznik do Zarzadzenia Nr 324/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:33:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Zarządzenie Nr 324/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:33:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Załącznik do Zarządzenia Nr 323/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:31:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Zarządzenie Nr 323/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Fabrycznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Załącznik do Zarządzenia Nr 322/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Zarządenie Nr 322/08 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Małachowskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:28:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Załącznik do Zarządzenia Nr 321/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:27:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Zarządzenie Nr 321/08 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnychwraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:26:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Załącznik do Zarządzenia Nr 320/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:15)

Zarządzenie Nr 320/08 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnychwraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:25)

Zarządzenie Nr 319/08 z dnia 20 października 2008 r. sprawie umorzenia wierzytelności - z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wybickiego 14 w Bolesławcu na podstawie wniosku Nr FC/U/05/08 złożonego przez dłużnika w dniu 29 kwietnia 2008 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:39:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-24 08:42:25)

Załącznik do Zarządzenia Nr 318/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 09:11:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 318/08 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 09:09:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Załącznik do Zarządzenia Nr 317/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 09:07:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 317/08 z dnia 15 października 2008 r.w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy Al. Wojska Polskiego do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 09:07:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Załącznik do Zarządzenia Nr 316/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:59:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 316/08 z dnia 14 pażdziernika 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 2 miesięcy - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:58:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 315/08 z dnia 13 pażdziernika 2008 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących majątek Gminy Miejskiej Bolesławiec na rzecz Gminy Bolesławiec
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:56:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 314/08 z dnia 13 pażdziernika 2008 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących majątek Gminy Miejskiej Bolesławiec na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Bolesławianka"
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:55:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Załącznik do Zarządzenia Nr 313/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:53:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 313/08 z dnia 13 pażdziernika 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Załącznik do Zarządzenia Nr 312/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 312/08 z dnia 13 pażdziernika 2008 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Załącznik do Zarządzenia Nr 311/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:49:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 311/08 z dnia 9 pażdziernika 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:48:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:45)

Zarządzenie Nr 310a/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:02:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:57)

Załącznik do Zarządzenia Nr 310/09
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:45:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-22 10:03:57)

Zarządzenie Nr 310/09 z dnia 9 pażdziernika 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ratalnej - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego nr 9 przy ul. Kościelnej Nr 10 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:44:47)

Załącznik do Zarządzenia Nr 309/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:25:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:44:50)

Zarządzenie Nr 309/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:44:58)

Zarządzenie Nr 308/08 z dnia 9 pażdziernika 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pt: " Budowa dróg wraz z odwodnieniem osiedla budynków socjalnych, mieszkalnych i terenów przy ul. Kościuszki w Bolesławcu - etap IA"
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:44:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-16 08:44:58)

Załącznik do Zarządznia Nr 307/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-10 10:14:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:11:21)

Zarządzenie Nr 307/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców- lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym (zmienione zarządzeniem Nr 501/13 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 grudnia 2013 r.)
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-10 10:13:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Cieśla
(2013-12-09 09:27:36)

Zarządzenie nr 306/08 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie założeń do budżetu miasta na 2009 rok oraz rodzaju i zakresu materiałów planistycznych.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-10 10:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:11:21)

Zarządzenie Nr 305/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : "Modernizacja chodnika wzdłuż Alei Tysiąclecia w Bolesławcu.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-10 10:09:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:11:21)

Zarządzenie Nr 304/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: zmian w składzie komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania pn. "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu - I etap. Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki".
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:10:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:11:53)

Zarządzenie Nr 303/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: zmian w składzie komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania pn. "Realizowanie zadań Inżyniera Kontraktu oraz pomocy technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu - I etap. Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki".
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:08:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:12:03)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 302/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-10 10:03:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:12:03)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 302/08
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-10 10:02:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:11:59)

Zarządzenie Nr 302/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-10 10:01:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-13 14:08:32)

Zarządzenie Nr 301/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie spłaty wierzytelności - z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Asnyka 12/13 w Bolesławcu na podstawie wniosku Nr FC/R/03/08 złożonego przez dłużnika w dniu 16 lipca 2008 r.
Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Agnieszka Parubocza
(2008-09-30 12:16:18)
Ostatnio zmodyfikował:

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2105062

Zaokrąglony róg prawy