☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA SKIEROWANE NA XXXI SESJĘ

19 GRUDNIA 2012 R.

Nr druku Tytuł projektu Komórka organizacyjna Typ pliku
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec KO pdf
  w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec KO pdf
  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi KO pdf
  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości KO pdf
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi KO pdf
  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne KO pdf
  w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych KO pdf
  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 KO pdf
  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego KO pdf
  w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń KO pdf
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o. o. w Bolesławcu KO pdf
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu MiG pdf
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Granicznej w Bolesławcu MiG pdf
  w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku SP pdf
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec FB pdf
  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. SF pdf
  w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2012 r. SF pdf
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-2024 SF pdf
  w sprawie budżetu miasta na rok 2013 SF pdf
  w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2013 r. ORII pdf
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2013 r.  ORII pdf
  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2013 r. ORII pdf

 

Wytworzył:
Prezydent Miasta Bolesławiec, Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2012-12-11 12:25:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Cieśla Katarzyna
(2015-05-28 15:09:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121156