Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 201-250

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 201-250
Nr Data W sprawie Typ pliku
201/2022 19.07.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap. pdf
202/2022 20.07.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu" pdf
203/2022 20.07.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

pdf
204/2022 21.07.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
205/2022 21.07.2022

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

zmieniono zarzdzeniem nr 325/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 grudnia 2022 r.,

utraciło moc zarządzeniem nr 2/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 stycznia 2023 r.

pdf
206/2022 25.07.2022 w sprawie przekwalifikowania tymczasowych pomieszczeń na lokale mieszkalne pdf
207/2022 25.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. pdf
208/2022 25.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
209/2022 26.07.2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bolesławiec. pdf
210/2022 28.07.2022 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. pdf
211/2022 29.07.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
212/2022 01.08.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
213/2022 04.08.2022

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zmieniono zarządzeniem nr 227/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 sierpnia 2022 r. 

pdf
214/2022 04.08.2022

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zmieniono zarządzeniem nr 228/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 sierpnia 2022 r. 

pdf
215/2022 08.08.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Modernizacja Stadionu Miejskiego ul. Spółdzielcza w Bolesławcu w ramach zadania p.n. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu" pdf
216/2022 11.08.2022 w sprawie określenia formy przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów samorządowych instytucji kultury sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Gminie Miejskiej Bolesławiec pdf
217/2022 11.08.2022

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2003 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 248/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2023 r.

pdf
218/2022 16.08.2022

zmieniające Zarządzenie Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 192/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2023 r.

pdf
219/2022 17.08.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
220/2022 18.08.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu” pdf
221/2022 18.08.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Remont węzłów sanitarnych filii Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu w ramach zadania „Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy Sali zabaw” pdf
222/2022 18.08.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Rozbiórka dwóch budynków szatni sportowych zlokalizowanych na terenie ORLIKA przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu, w ramach zadania „Wybudowanie trybun na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu” pdf
223/2022 18.08.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
224/2022 18.08.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
225/2022 22.08.2022 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2022 pdf
226/2022 22.08.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
227/2022 22.08.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2022 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pdf
228/2022 22.08.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 214/2022 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pdf
229/2022 25.08.2022 w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu pdf
230/2022 26.08.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec" pdf
231/2022 30.08.2022 w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec dla absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2021/2022 pdf
232/2022 31.08.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. pdf
233/2022 31.08.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. pdf
234/2022 06.09.2022 w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
235/2022 06.09.2022 w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
236/2022 07.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
237/2022 07.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
238/2022 07.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
239/2022 08.09.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
240/2022 08.09.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu w celu sprawowania nadzoru nad jego dalszą eksploatacją pdf
241/2022 08.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pdf
242/2022 08.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
243/2022 12.09.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy stosowaniu obniżek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Gminie Miejskiej Bolesławiec pdf
244/2022 13.09.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
245/2022 13.09.2022 zmieniające zarządzenie Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec pdf
246/20222 21.09.2022 w sprawie określenia materiałów planistycznych do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
247/2022 21.09.2022 w sprawie określenia założeń i materiałów planistycznych do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok pdf
248/2022 22.09.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
249/2022 22.09.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
250/2022 26.09.2022 w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie pdf
Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-08-03)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2022-07-19 15:13:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-11-06 12:32:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki