☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLVIII sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XLVIII sesji - 24 lutego 2010 r.
Numer Data W sprawie
XLVIII/400/10 24.02.2010

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

XLVIII/401/10 24.02.2010 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

XLVIII/402/10 24.02.2010 

regulaminu targowisk

załączniki: nr 1, nr 2

XLVIII/403/10 24.02.2010 

zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

załącznik

utraciła moc uchwałą Nr XLIX/414/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2010 r.

XLVIII/404/10 24.02.2010

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

XLVIII/405/10 24.02.2010

lokalizacji targowisk i miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego, obnośnego i odręcznego

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.MF.0911-6/10

XLVIII/406/10 24.02.2010

zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2010-2014

załaczniki: nr 1, nr 2

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2010-03-01)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-03-01 07:38:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:25:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522