☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na LIX sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na LIX sesji - 29 września 2010 r.
Numer Data W sprawie
LIX/476/10 29.09.2010

przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

załącznik

LIX/477/10  29.09.2010 

aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Bolesławiec na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016

załącznik

LIX/478/10 29.09.2010

"Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015"

załącznik

LIX/479/10 29.09.2010

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego-Wróblewskiego w Bolesławcu

załącznik

LIX/480/10 29.09.2010 zmiany uchwały Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec
LIX/481/10 29.09.2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku Nr 5 przy ul. Teatralnej w Bolesławcu
LIX/482/10 29.09.2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku Nr 16 przy ul. Piastów w Bolesławcu
LIX/483/10 29.09.2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku Nr 14c przy ul. Zygmunta Augusta w Bolesławcu
LIX/484/10 29.09.2010 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku Nr 24 przy al. Tysiąclecia w Bolesławcu
LIX/485/10 29.09.2010

przyznania dzierżawcy pierszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

LIX/486/10 29.09.2010

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu"

załącznik

zmieniona uchwałą Nr V/22/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2011 r.

LIX/487/10 29.09.2010

zmian w budżecie miasta na 2010 r.

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

LIX/488/10 29.09.2010 

przyjęcia zmian do "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Bolesławiec"

załącznik

LIX/489/10 29.09.2010

zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2010-2014

załączniki: nr 1, nr 2

LIX/490/10 29.09.2010 utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
LIX/491/10 29.09.2010 zmiany uchwały Nr LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2010-10-06)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-10-06 11:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:13:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522