☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Środa 19.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA PODJĘTYCH NA XXX SESJI

W DNIU 28 LISTOPADA 2012 R.

Nr uchwały Tytuł
XXX/220/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy Rynku Nr 28 w Bolesławcu
XXX/221/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o pow. 187 m2 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/20 o pow. 1.5069 ha, obręb Bolesławiec-9, położonej przy ul. Kubika-Bankowej w Bolesławcu
XXX/222/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec
XXX/223/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec
XXX/224/12

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

zmieniona Uchwałą nr XXXVIII/383/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.06.2017 r.

XXX/225/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec
XXX/226/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu
XXX/227/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego-Wróblewskiego w Bolesławcu

Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.58.2012.SK2 z dnia 8 maja 2013 r.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nr II SA/Wr 424/13 z dnia 4 października 2013 r.

XXX/228/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec
XXX/229/12

w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.354.2012.MS6 z dnia 13 grudnia 2012 r.

XXX/230/12 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2013
XXX/231/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec
XXX/232/12

w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

utraciła moc uchwałą nr XIV/182/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r.

XXX/233/12 w sprawie ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec
XXX/234/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec
XXX/235/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec
XXX/236/12 w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec
XXX/237/12

w sprawie utraty mocy uchwały Nr XI/47/90 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Bolesławcu i Prezydenta Miasta Bolesławca przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących

Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.362.2012.MS6 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

XXX/238/12

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

zmieniona uchwałą nr XIII/170/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r. oraz uchwałą nr XXXVII/374/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2017 r.

XXX/239/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
XXX/240/12 w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2014
XXX/241/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
XXX/242/12 w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bolesławiec
XXX/243/12 w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2012-12-03)
Udostępnił:
Katarzyna Cieśla
(2012-12-03 12:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2017-07-03 16:37:21)
 
 
ilość odwiedzin: 4377332

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X