☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na LXI sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na LXI sesji - 27 października 2010 r.
Numer Data W sprawie
LXI/494/10 27.10.2010

zmiany uchwały Rady Miasta Bolesławiec XVII/153/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną

LXI/495/10 27.10.2010 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej o powierzchni 800 m2 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 299/7, obręb 12 o powierzchni 11.0083 ha, położonej w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej
LXI/496/10 27.10.2010

zmiany uchwały Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

LXI/497/10 27.10.2010 utworzenia Międzygminnego Związku Komunalnego
LXI/499/10 27.10.2010

zmiany uchwały Nr XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

załącznik

LXI/500/10 27.10.2010 zmiany uchwały Nr LII/434/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
LXI/501/10 27.10.2010 zmiany uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
LXI/502/10 27.10.2010

zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2010-2014

załączniki: nr 1,  nr 2

LXI/503/10 27.10.2010

"Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2011"

załącznik

LXI/504/10 27.10.2010

zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2010 r. w związku z zakupem nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ul. Hutniczej, ul. Staroszkolnej i ul. B. Chrobrego

załącznik

LXI/505/10 27.10.2010

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załączniki: nr 1nr 2nr 3

LXI/506/10 27.10.2010

zmiany uchwały Nr XLVI/385/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

załącznik

LXI/507/10 27.10.2010

zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik

LXI/508/10 27.10.2010 likwidacji zakładów budżetowych - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową
LXI/509/10 27.10.2010

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bolesławcu

załącznik

LXI/510/10 27.10.2010

nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu

załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.MW2.0911-22/10

zmieniona uchwałą nr LIII/529/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r.

LXI/511/10 27.10.2010

utworzenia przez placówki oświatowe rachunków dochodów własnych

zmieniona uchwałą Nr V/30/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2011 r.

LXI/512/10 27.10.2010 zmiany uchwały Nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014
LXI/513/10 27.10.2010

wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

LXI/514/10 27.10.210

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

załącznik

zmieniona uchwałą Nr VII/44/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 r.

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2010-11-09)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-11-09 12:36:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:11:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522