☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2016

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 351-400
Nr Data W sprawie Typ pliku
351/2016 21.11.2016 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Cieszkowskiego nr 13 w Bolesławcu oraz lokalu socjalnego nr 12 przy ul. Tadeusza Kościuszki 47 w Bolesławcu pdf
352/2016 21.11.2016 nabycia w skład mienia komunalnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie: nr 0006, Bolesławiec-6 pdf
353/2016 21.11.2016 przeznaczenia gruntów położonych na terenie miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
354/2016 21.11.2016 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Kosiby - do
oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej
pdf
355/2016 21.11.2016 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Konradowskiej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
356/2016 24.11.2016 przekazania środków trwałych na rzecz Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu pdf
357/2016 28.11.2016

zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 192/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2023 r.

pdf
358/2016 29.11.2016 przeprowadzenia inwentaryzacji pdf
359/2016 29.11.2016 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Drzymały 7 w Bolesławcu pdf
360/2016 29.11.2016 przekazania środków trwałych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej - Bolesławianka, zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie remontu drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego w Bolesławcu pdf
361/2016 29.11.2016 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej - do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
       
363/2016 29.11.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Narcyzów do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
364/2016 29.11.2016 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych na terenie miasta Bolesławiec - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
365/2016 29.11.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B.Prusa do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
366/2016 29.11.2016 przeznaczenia do sprzedaży -na rzecz najemców- lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
367/2016 29.11.2016 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Remont chodnika prawego, przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu pdf
368/2016 29.11.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
369/2016 29.11.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy Al. Wojska Polskiego do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
370/2016 29.11.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Andersa do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
371/2016 29.11.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Mickiewicza do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
372/2016 29.11.2016 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 32C budynku przy al. Tysiąclecia Nr 32B, 32C, 32E w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
373/2016 29.11.2016 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Wybickiego Nr 16 w Bolesławcu – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
374/2016 30.11.2016 zmian w budżecie miasta na 2016r. pdf
375/2016 01.12.2016 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Remont zabytkowego kamiennego muru przy Placu Zamkowym pdf
376/2016 01.12.2016 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu pdf
377/2016 05.12.2016 przekazania środków trwałych na rzecz Powiatu Bolesławieckiego – ZDP w Bolesławcu pdf
378/2016 05.12.2016 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Remont ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Mikołaja Brody w Bolesławcu pdf
379/2016 05.12.2016

zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 192/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2023 r.

pdf
380/2016 08.12.2016

określenia trybu postępowania przy stosowaniu obniżek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Gminie Miejskiej Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 75/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2022 r.

pdf
381/2016 08.12.2016 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ulicy Granicznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
382/2016 08.12.2016 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ulicy Granicznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
383/2016 08.12.2016 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Konradowskiej - do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
384/2016 08.12.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Chrobrego do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
385/2016 08.12.2016 przeznaczenia nieruchomosci gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
386/2016 12.12.2016 zmian w budżecie miasta na 2016r. pdf
387/2016 12.12.2016 autopoprawek do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024 pdf
388/2016 12.12.2016 autopoprawek do projektu uchwały budżetowej miasta na 2017 rok pdf
389/2016 12.12.2016

wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miasta Bolesławiec

zmienione zarządzeniem nr 94/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr 414/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniem nr 430/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., zarządzeniem 61/2018 z dnia 09.03.2018 r. 

utraciło moc zarządzeniem nr 165/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 maja 2018 r.

pdf
390/2016 13.12.2016 pdf
391/2016 13.12.2016 pdf
392/2016 13.12.2016 zmian w budżecie miasta na 2016r. pdf
393/2016 19.12.2016 wytycznych dotyczących najmu i użyczenia pomieszczeń w miejskich jednostkach oświatowych pdf
394/2016 21.12.2016 sprzedaży pojazdu służbowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec - Urzędu Miasta Bolesławiec marki VOLKSWAGEN PASSAT o numerze rejestracyjnym DBL 75WA pdf
395/2016 21.12.2016

określenia procedur i zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Bolesławiec i jej jednostkach organizacyjnych oraz terminów przekazywania ewidencji i deklaracji

utraciło moc zarządzeniem nr 98/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 kwietnia 2017 r.

pdf
396/2016 21.12.2016 przekazania środka trwałego pdf
397/2016 22.12.2016
zmienione zarządzeniem Nr 10/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2017 r.
pdf
398/2016 22.12.2016 pdf
399/2016 22.12.2016 pdf
400/2016 22.12.2016 powołania stałego składu Komisji Przetargowej pdf

 

Wytworzył:
Andrzej Rydzak
(2016-11-24)
Udostępnił:
Rydzak Andrzej
(2016-11-24 12:08:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-09-14 10:53:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960