☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2021

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2021 r. numery 301-350
Nr Data W sprawie Typ pliku
301/2021 30.09.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
302/2021 01.10.2021 pdf
303/2021 07.10.2021 pdf
304/2021 08.10.2021 pdf
305/2021 08.10.2021 pdf
306/2021 18.10.2021
uchylono zarządzeniem nr 378/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 grudnia 2021 r.
pdf
307/2021 18.10.2021 pdf
308/2021 19.10.2021 pdf
309/2021 19.10.2021 pdf
310/2021 19.10.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu" pdf
311/2021 20.10.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
312/2021 20.10.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
313/2021 20.10.2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 323/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 października 2020 r. w sprawie określenia zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec pdf
314/2021 25.10.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 256/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 41/24, położonej w Bolesławcu przy ul. Bobrowej - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pdf
315/2021 25.10.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 271/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/3, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zmienionego zarządzeniem nr 296/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 271/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/3, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
316/2021 25.10.2021

w sprawie zmiany zarządzenia nr 272/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/4, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zmienionego zarządzeniem nr 297/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 272/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/4, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

utraciło moc zarządzeniem nr 232/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2022 r.

pdf
317/2021 25.10.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 273/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/5, położonej w Bolesławcu przy ul. Bażantowej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zmienionego zarządzeniem nr 298/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 273/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/5, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
318/2021 25.10.2021

w sprawie zmiany zarządzenia nr 274/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/6, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zmienionego zarządzeniem nr 299/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 274/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/6, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

utraciło moc zarządzeniem nr 232/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2022 r.

pdf
319/2021 25.10.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 275/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/7, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zmienionego zarządzeniem nr 300/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 275/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 44/7, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf 
320/2021 26.10.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 49/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 lutego 2022 r.

pdf
321/2021 28.10.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Kontrola wnoszenia opłat w strefie płatnego parkowania w Bolesławcu" pdf
322/2021 28.10.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu - w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi" pdf
323/2021 29.10.2021 w sprawie powołania Pani Anny Bober-Tubaj na stanowisko dyrektora Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pdf
324/2021 29.10.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia podstawowych kwot dotacji na 2021 rok pdf
325/2021 29.10.2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Budowa drogi gminnej Zabobrze (działki nr 81/6, 82/1, 85/2, 152)" pdf
326/2021 29.10.2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Remont jezdni i parkingów ul. Łukasiewicza w m. Bolesławiec” pdf
327/2021 29.10.2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5 pdf
328/2021 29.10.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
329/2021 02.11.2021 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Bolesławcu pdf
330/2021 02.11.2021 w sprawie przekazania środka trwałego pdf
331/2021 03.11.2021

w sprawie powołania stałego składu Komisji Przetargowej

utraciło moc zarządzeniem nr 10/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 stycznia 2023 r.

pdf
332/2021 04.11.2021

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 43/3, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

utraciło moc zarządzeniem nr 173/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 sierpnia 2023 r.

pdf
333/2021 04.11.2021

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 43/4, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

utraciło moc zarządzeniem nr 173/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 sierpnia 2023 r.

pdf
334/2021 04.11.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 43/5, położonej w Bolesławcu przy ul. Żurawiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
335/2021 04.11.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
336/2021 08.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu - I etap" pdf
337/2021 08.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego" pdf
338/2021 09.11.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
339/2021 09.11.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
340/2021 09.11.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
341/2021 09.11.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
342/2021 09.11.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu udziałów Gminy Miejskiej Bolesławiec w prawie współwłasności nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Bolesławiec, obręb 0029, Trzebień przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat pdf
343/2021 12.11.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy- lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
344/2021 12.11.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
345/2021 12.11.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Łokietka Nr 2 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
346/2021 12.11.2021 w sprawie zasad odpłatności za umieszczenie reklam na terenach i budynkach, stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
347/2021 15.11.2021 w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
348/2021 15.11.2021 w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2022 r. pdf
349/2021 15.11.2021 w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli pdf
350/2021 15.11.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2021-10-01)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2021-10-01 10:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-08-24 13:19:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960