☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na LIV sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na LIV sesji - 30 czerwca 2010 r.
Numer Data W sprawie
LIV/439/10 30.06.2010

zmiany uchwały XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu ze zm.

LIV/440/10 30.06.2010

zmiany w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Bolesławcu

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.MW2.0911-10/10

LIV/441/10 30.06.2010

zmiany uchwały XXXVI/304/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.MW2.0911-13/10

LIV/442/10 30.06.2010 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Bolesławca
LIV/443/10 30.06.2010

zmiany uchwały Nr XLVI/385/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

załącznik

LIV/444/10 30.06.2010

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

LIV/445/10 30.06.2010

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samorządowych instytucji kultury

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 6a, nr 7, nr 8, nr 8a, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18

utraciło moc uchwałą nr XIX/213/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. 

LIV/446/10 30.06.2010

porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec i Gminą Vallecorsa

załącznik

LIV/447/10 30.06.2010

zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2010-2014

załączniki: nr 1, nr 2

LIV/448/10 30.06.2010

przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich

załącznik

LIV/449/10 30.06.2010

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu

załącznik graficzny

LIV/450/10  30.06.2010 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Stokrotek-Różana w Bolesławcu

załącznik graficzny 

LIV/451/10  30.06.2010  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
LIV/452/10  30.06.2010 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jeleniogórska-Podgórna w Bolesławcu

załącznik

LIV/453/10 30.06.2010 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

LIV/454/10 30.06.2010 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Bolesławieckiego Ośrodka Kultury w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

LIV/455/10 30.06.2010

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

LIV/456/10 30.06.2010

nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.MW2.0911-11/10

zmieniona uchwałą Nr LXI/501/10 z dnia 27 października 2010 r. oraz uchwałą Nr XXXV/293/13 z dnia 27 marca 2013 r.

LIV/457/10 30.06.2010 utworzenia spółki "Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
LIV/458/10 30.06.2010

zmiany Uchwały XXVII/272/2004 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bolesławcu ze zm.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.MW2.0911-12/10

LIV/459/10 30.06.2010

nadania statutu Straży Miejskiej w Bolesławcu

załącznik

LIV/460/10 30.06.2010 skargi Państwa Zofii i Zygmunta Wójcików na dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
LIV/461/10 30.06.2010 uchylenia uchwały X/76/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Pani Marioli Soja na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2010-07-07)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-07-07 11:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:18:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522